ยูนิเซฟชี้เยาวชนไทยต้องการทักษะใหม่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2561

      

          ยูนิเซฟชี้เยาวชนไทยต้องการทักษะใหม่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
          นางคาริน ฮัลส์ฮอฟ ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้เข้าพบ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21ให้แก่เยาวชนในประเทศไทย
          นางฮัลซ์ฮอฟกล่าวในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า "โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวเด็กให้พร้อมสำหรับงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไป เราต้องเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับงานดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาวมีลดน้อยลงขณะที่ต้องดูแลคนสูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การสร้างความพร้อมให้กับหนุ่มสาวเหล่านี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน"
          ในขณะที่ นายแพทย์ ธีระเกียรติ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำพันธมิตรจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน มาร่วมรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยได้กล่าวว่า "ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้ เราต้องการให้บริษัทต่าง ๆ ร่วมมือกับเราในแง่การฝึกอบรมทักษะ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของงานในภาคเอกชน โลกของการศึกษากับโลกของอาชีพการงานไม่ควรแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง แต่จะต้องประสานสอดคล้องกัน"
          นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย พร้อมชี้ถึงความจำเป็นในการเพิ่มเติมทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานในศตวรรษที่21ให้แก่เยาวชนไทย โดยกล่าวว่า "ทักษะเช่น ความคิดสร้างสร้างสรรค์ ความคล่องแคล่ว และการริเริ่มประกอบธุรกิจ ไม่ใช่สิ่งที่มีสอนทั่วไปในระบบการศึกษาของเรา แต่ทักษะเหล่านี้ก็ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น และเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานของไทยในอนาคตอันใกล้"
          ทั้งนี้ทยูนิเซฟได้ประกาศโครงการ "วาระเพื่อเยาวชน" (Young People's Agenda)ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หนุ่มสาวทั่วโลกเผชิญอยู่ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน2561โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่คนหนุ่มสาวทั่วโลก และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เด็กขณะที่พวกเขาก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สองของชีวิต
          ในการประชุมครั้งนี้ ยูนิเซฟและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงที่จะร่วมมือในแผนวาระเพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของเด็กและสังคม และเพื่อเป็นการปูทางให้แก่เด็กในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
          ในส่วนของการดำเนินงานด้านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund)รัฐมนตรีฯ ได้รับทราบถึงการมีส่วนร่วมของยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ยูนิเซฟมีบทบาทในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะด้านการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณในโครงการการศึกษา ตลอดจนติดตามการใช้งบประมาณให้ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
          การประชุมดังกล่าวมีขึ้นหลังการเยือนประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ของผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในระหว่างการเยือน นางฮัลซ์ฮอฟได้พบกับภาคีหุ้นส่วนรายสำคัญและเยี่ยมชมโครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุนในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อ่อนแอที่สุดในประเทศ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่ยูนิเซฟประเทศไทยและภาคีหุ้นส่วนกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          นอกจากนี้ นางฮัลซ์ฮอฟยังได้เยี่ยมเยียนนักเรียนชาวเขาในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลทางเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ นักเรียนจากชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการศึกษาแบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน รวมทั้งครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนขนาดเล็กในกรุงเทพฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของรัฐบาล และคนหนุ่มสาวในกรุงเทพฯ ที่ติดเชื้อเอชไอวี

          ที่มา: www.banmuang.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์