จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อน "คัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) ประจำปี 2561-2562
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2561

      

          เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ศึกษาธิการจังหวัดฯ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และ 2 ผอ.สนง.เขตพื้นที่มัทยมศึกษา 41 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฯ ผอ.กศน.จังหวัดฯ ผู้แทนคุรุสภาจังหวัดฯ
          ในการประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดต่าง ๆ ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและระดมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในจังหวัด โดยในวันนี้ได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนาม และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามองค์ประกอบ จะได้ขับเคลื่อนคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดฯ จำนวน 2 คน เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

          ที่มา: www.thainews.prd.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์