เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน เขต1
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2561

      

รองเลขาธิการ สพฐ.เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

 

 


       นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
       นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)และโรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (สพป.อุบลราชธานี เขต 1)โดยมี นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผอ.โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้คัดเลือกโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และโรงเรียนปทุมวิทยากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จดีเด่น และเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ พ.ศ.2560 ในการนี้ สพฐ. ได้เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานสภาพจริงในทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ การบริหารจัดการ การบูรณาการจัดการเรียนรู้ การดำเนินงานอาหารกลางวัน การมีส่วนร่วม จนถึงผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินงาน โดยทั้งสองโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบ 100% ร่วมกับการใช้โปรแกรม Thai Shcool Lunch จัดอาหารให้มีคุณค่าครบ 5 หมู่ และดูแลนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ที่สำคัญได้ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ในรูปการส่งเสริมผลิตของกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่ง สพฐ.จะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปถอดบทเรียนว่ามีการดำเนินงานอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมวัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนคณะครูอาจารย์ทุกท่านรวมทั้งต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาดูแลสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ส่งผลให้การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่งผลต่อการเรียนรู้ ต่อการเจริญเติบโต ต่อสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาต่อเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์