อาชีวะซ่อมอุปกรณ์ชาวนารับน้ำถ้ำหลวง
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2561

      

          กรุงเทพธุรกิจ สอศ.สั่ง "วทษ.เชียงราย" ช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้พื้นที่นารับน้ำจากถ้ำหลวง เตรียมมอบพันธุ์ข้าวให้ชาวนาบ้านสันปูเลยในหมู่ 5 จำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งหมด 100 ไร่ พร้อมนำเครื่องมือช่วยในการเพาะปลูก จัดทีมลงช่วยซ่อมอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ได้พลัดหลงติดอยู่ภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2561 และได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อย ว่าได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยทีมงาน Fix it Center ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาของอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครทำงานอย่างต่อเนื่อง อำนวยความ สะดวกในด้านสถานที่ ตั้งเต็นท์สื่อมวลชน จุดจอดรถ ห้องน้ำ การบริการน้ำดื่มและอาหารว่างให้คณะสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยค้นหา หน่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน รวมทั้งมอบหมายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เชียงราย เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำ ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน โดย ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ซึ่งพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับความ เสียหาย 1,400 ไร่ จำนวน 7 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 126 ราย ซึ่ง วษท.เชียงรายจะช่วยเหลือ เกษตรกรบ้านสันปูเลย หมู่ 5 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ข้าวนาปี กข.6 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 100 ไร่
          สำหรับการนำเทคโนโลยีในการปลูกข้าว เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วภาคเหนือ รวมถึงอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกับเครือข่ายและบริษัทเอกชนร่วมช่วยเหลือ ได้แก่ เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวนาหว่าน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องดำนา จำนวน 5 เครื่อง เครื่องเกี่ยวข้าว จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ รถไถนาเดินตาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา ให้แก่ เกษตรกรทุกราย สนับสนุนจุลินทรีย์อีเอ็ม จำนวน 150 ลิตร กากน้ำตาล 150 ลิตร ในการกำจัดน้ำเน่าเสียในนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอศ.จะนำทีมครูและนักเรียน เข้าช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นภารกิจที่จะต้องทำเพื่อสังคม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทีมงาน Fix it Center ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาของอาชีวะจากวิทยาลัยในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน 7 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัย เทคนิคเวียงป่าเป้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทยเยอรมัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัคร ทำงานอย่างต่อเนื่อง
          โดยจัดตั้งศูนย์ Fix it Center ที่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย เพื่อเป็นศูนย์ให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนนักศึกษาและลูกเสือที่มีจิตอาสา บริการไปสนับสนุนด้านพลาธิการ การแปรรูป อาหารที่ได้จากการรับบริจาคนำมาปรุงให้ถูกหลักอนามัย รวมทั้งการจัดทำขนม ปรุงอาหารสดใหม่ทุกวัน เพื่อส่งให้กับหน่วยค้นหา การแจกจ่าย ลำเลียงน้ำดื่มให้กับทีมอาสาสมัคร การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ต.โป่งผา รวมทั้งการช่วยเคลื่อนย้าย ลำเลียง สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นต้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
171 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์