สกอ.จี้ ม.คริสเตียนหาที่เรียนให้เด็ก
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2561

      

          นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียนกว่า 40 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบและเยียวยา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ทั้งที่สภาการพยาบาลมีมติให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนงดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ปีการศึกษา 2560 เพราะทางสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร เนื่องจากจำนวนอาจารย์และนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียนมาคุย แต่ติดภารกิจ สกอ.จึงเชิญนายพิริยะ วิเศษจินดา นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียนและตัวแทนมหาวิทยาลัยมาหารือเพื่อแก้ปัญหา
          นายสุภัทรกล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลทราบว่าสภาการพยาบาลมีมติให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนงดรับนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2561 ส่วนนักศึกษาคณะพยาบาล ปีการศึกษา 2560 ที่ยังเหลือ 86 คน จาก 170 คน โดยหน้าที่มหาวิทยาลัยจะต้องหาที่เรียนให้แก่นักศึกษาที่เหลืออยู่ ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ทางมหาวิทยาลัยก็อ้างว่าพยายามหาที่เรียนให้แก่เด็ก แต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดอะไรเลย ทำให้เด็กต้องมาร้องนายกฯ จากการคุยกันเบื้องต้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปดำเนินการคือมหาวิทยาลัยจะดูแลและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นักศึกษาที่ออกไปแล้วอย่างไร และมหาวิทยาลัยจะต้องดูแลนักศึกษา 86 คนที่เหลือคือเด็กที่จบปี 1 แล้วกำลังจะขึ้นปี 2 นั้นให้มีที่เรียนต่อ ต้องไปประสานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อขอโอนย้ายนักศึกษากลุ่มนี้ไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัยอ้างว่ามีสถาบัน 5 แห่งที่จะรับนักศึกษา คือมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นต้น และเรื่องค่าใช้จ่าย ในการไปศึกษาต่อสถาบันอื่นใครจะรับผิดชอบอย่างไร
          "จากที่คุยกันยังไม่ได้ข้อสรุป ในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ที่ สกอ. ผมขอให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนและมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งที่ระบุว่าจะรับนักศึกษามาคุยกันว่าจะรับได้กี่คน มีเงื่อนไขหรือวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตกันอย่างไร รวมทั้งค่าใช้จ่ายของนักศึกษาใครจะรับผิดชอบ นอกจากนี้เรื่องการฟ้องร้องทราบว่ามีนักศึกษาบางส่วนได้ไปฟ้องร้องมหาวิทยาลัยจะขอค่าเสียหาย ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่เท่าที่ฟังนายกสภาฯเห็นปัญหาและพยายามจะช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งยินดีรับฟังปัญหานี้และพร้อมที่จะช่วยไกล่เกลี่ย" นายสุภัทรกล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์