ชูแนวทางพิเศษแบบ"ประชารัฐ"ช่วยเด็กจนจบขั้นพื้นฐาน ยูเนสโกชมไทยแก้การศึกษาแดนใต้
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2561

      

          เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการรายงานผลการ
          ดำเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสาธารณชน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิวปัตตานี จ.ปัตตานี โดยนายอิชิโร มิยาซาวาผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าไทยเป็นประเทศผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนเพราะมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ทุก
          คนได้เข้าถึงการศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทรงมีพระราชดำริริเริ่มการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบริเวณชายแดน และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้นำในการยกร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น ซึ่งปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการลงนามและรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อปี 2550 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          นายอิชิโร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรตกหล่นทางการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียนมีมากถึง 4.1 ล้านคน จำนวนนี้เป็นเพียงการประมาณการของรัฐบาลเท่านั้น เชื่อว่าหากสำรวจอย่างจริงจังคงมีจำนวนสูงกว่านี้ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องมีความร่วมมือในการให้การศึกษาแก่เด็กตกหล่นร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ถือว่าความพยายามแก้ปัญหาเด็กตกหล่นของไทยตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิญญาอาเซียน ปี 2550 จึงควรเผยแพร่ผลความสำเร็จให้ทั่วโลกรับรู้ และหวังว่าจะมีการขยายผลการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนด้วย
          "ความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น สิ่งที่สำคัญกว่าต่อจากนี้ คือการช่วยให้เด็กคงอยู่ในระบบการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนเด็กอีก 40% ให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในมุมมองของสหประชาชาติ ในประเด็นด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้ คือความสำคัญอยู่ที่ครู ที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากทุกภาคส่วน และหากจะมองย้อนกลับไปในอดีตกว่า 40 ปี เมื่อเราอยู่ในโรงเรียนหากไม่ชอบครู เราก็จะไม่มีความสนใจที่จะเรียน ดังนั้น ความไว้วางใจต่อครูจึงเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ ครู กศน.ที่เข้าถึงประชาชนทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพราะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ส่วนครู สพฐ. และหน่วยงานด้านการศึกษา ก็มีความเข้าใจดีถึงบทบาทในการช่วยผลักดันเด็ก ทำให้เด็กมีกำลังใจที่จะเรียนในระบบจนจบการศึกษาได้"
          ผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก ยังย้ำถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กออกจากระบบการศึกษาเพราะต้องการช่วยพ่อแม่ทำงาน และจากประสบการณ์ที่ได้คุยกับเด็ก กศน.บางส่วนก็รู้สึกอาย และไม่ต้องการไปเรียน เพราะหากไปเรียนจะไม่ได้ช่วยทำงาน ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมหาแนวทางสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษต่อไป ในรูปแบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและให้อนาคตแก่พวกเขาในอีก 20 ปีข้างหน้า

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.78  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์