สอศ. นำสิ่งประดิษฐ์รวมพลังอาชีวะ จิตอาสา
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2561

      

สอศ. นำสิ่งประดิษฐ์รวมพลังอาชีวะ จิตอาสา เปรมประชากร คลองรังสิตพัฒนา

          วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2561) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีพอเพียง และชมการสาธิตนวัตกรรมเรือเก็บผักตบชวา ณ พื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งดูการทำงานของเครื่องกลเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ และเรือลอกตะกอนดูดเลน ณ คลองเปรมประชากร วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ

          ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยดำเนินกิจกรรม “พลังอาชีวะ จิตอาสา เปรมประชากร  คลองรังสิตพัฒนา” ซึ่งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สอศ. ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์” โดยเข้าติดตั้งและทดสอบระบบการใช้งานเพื่อบำบัดน้ำเสีย ณ คลองเปรมประชากร พื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ได้มีการพัฒนากลไกในการปรับระดับการเติมอากาศ ทั้งหมด 3 แบบ แบบที่ 1 เป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบใบพัดหมุนตีผิวน้ำ จำนวน 230 ตัว แบบที่ 2 เป็นรุ่นเติมอากาศแบบพัดหมุนตีผิวน้ำและพ่นน้ำใต้ผิวน้ำ จำนวน 115 ตัว และแบบที่3 เป็นเครื่องเติมอากาศแบบท่อเติมออกซิเจนลงไปใต้น้ำ จำนวน 115 ตัว  ทั้งนี้ได้มีการคำนวณพื้นที่ในการวางเครื่องกลเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ตลอดเส้นทาง 23 กิโลเมตร ในคลองเปรมประชากร ซึ่งจะใช้เครื่องกลเติมอากาศ รวมจำนวน 460 เครื่อง โดยจัดวางในระยะห่าง ทุก 200 เมตร

          เลขาธิการกล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้ ได้มีการนำผลงานการวิจัยพัฒนา “เรือลอกตะกอนแบบตีกวนดูดกลับ” ซึ่งเป็นผลงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ไปลงพื้นที่ร่วมทำงานทดสอบระบบ โดยจะใช้เรือลอกตะกอนแบบตีกวนดูดกลับจะขับเข้าไปดูดเลนในกลางลำคลอง ซึ่งเลนและตะกอนเหล่านี้  เป็นแหล่งแก๊สมีกลิ่นเหม็น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแสบจมูก หรือลำคอ โดยเมื่อลอกเลนตะกอนออกแล้ว จะสามารถทำให้เครื่องกลเติมอากาศฯ สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสอศ. มีความมุ่งหวังที่จะทำให้การเติมอากาศในน้ำมีประสิทธิภาพ และสร้างให้น้ำมีคุณภาพค่า BOD (Biological Oxygen Demand)  คือค่าปริมาณออกซิเจน ที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ให้มีค่า BOD ในระดับสูงในระดับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

          นอกจากนี้ สอศ.ยังได้วิจัยพัฒนานวัตกรรม “เรือเก็บผักตบชวา แบบอัดก้อน และเรือเก็บผักตบชวาแบบสายพาน จำนวน 2 ลำ ซึ่งเป็นผลงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาเช่นกัน โดยเรือทั้ง 2 ลำ จะทำหน้าที่เพื่อใช้ในการเก็บผักตบชวา และอัดก้อน พร้อมทั้งลำเลียงขึ้น ไปตากแห้ง ซึ่งจะสะดวก และง่ายต่อการขนส่ง โดยผักตบชวานี้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับช่วงต่อ ในการวิจัยพัฒนาการนำไปผสมดินทำปุ๋ย ทำกระถางต้นไม้ และวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา    ได้จัดทำวิจัยเพื่อนำไปผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงต่อไป โดยการทดลองเก็บผักตบชวานี้  สอศ. ได้นำเรือทดสอบระบบ ลงพื้นที่ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ณ คลอง1 รังสิตฝั่งทิศเหนือ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เช่นกัน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์