การประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ (29/11/51)
  ข่าวทั้งหมด
29 พฤศจิกายน 2551

      
              นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551เห็นชอบให้นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ครูจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครูดังกล่าวได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.5 รับเงินเดือนสูงสุดถึงขั้น 64,340 บาท รวมทั้งได้รับเงินวิทยฐานะอัตรา 13,000 บาท/เดือน และค่าตอบแทนรายเดือน อีกเดือนละ 13,000 บาท

               โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษนั้น จะต้องดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะเชียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยรับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอันดับ ค.ศ.5 มีผลงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันและต้องผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานประจำสายงาน ร้อยละ 80 พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลงานทางด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ

              “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หาแนวทางในการช่วยเหลือ และให้ความรู้กับครูที่ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งไม่ถือเป็นการเยียวยาแต่จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ แต่ผลงานต้องดูผลที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยจะเปิดโอกาสให้กับครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็ก” รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


--------------------------------------
อิชยา/ข่าว

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
1073 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์