ดีเดย์เดือน ก.ค. หักเงินเดือนข้าราชการ กยศ.ไล่ฟ้องคนเบี้ยวหนี้ 1.2 แสนราย
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2561

      

หักเงินเดือนข้าราชการ กยศ.ไล่ฟ้องคนเบี้ยวหนี้ 1.2 แสนราย

          ไล่ฟ้องคนเบี้ยวหนี้ กยศ. 120,000 ราย มูลค่า 12,000 ล้านบาท ดีเดย์เดือน ก.ค. เริ่มหักบัญชีเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ส.ค. หักบัญชีเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ-เอกชน มั่นใจปีนี้ชำระคืน 26,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการปล่อยกู้ปีการศึกษา 2561 อีก 7 แสนราย พร้อมจับมือกรุงไทยให้บริการชำระเงินหนี้ผ่านคิวอาร์โค้ด นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค.2561 จะเป็นเดือนแรกที่กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทุกคน จะเริ่มหักเงินเดือนข้าราชการ พนักงานข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อนำส่งให้แก่กองทุน กยศ. โดยจะนำร่องกับข้าราชการกรมบัญชีกลางก่อน หลังจากนั้นในเดือน ส.ค. 2561 จะดำเนินการหักเงินเดือนข้าราชการทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง และส่วนราชการอื่นๆ จนครบทุกราย ปัจจุบันมีข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. 170,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 160,000 ล้านบาท และมีข้าราชการที่ชำระหนี้ตามปกติ 90,000 ราย และอีก 800,000 ราย ผิดนัดชำระหนี้
          “ข้าราชการที่มีหนี้กับ กยศ.จะถูกตัดเงินเดือน เพื่อนำเงินส่งกองทุน กยศ.เดือนละ 3,000-4,000 บาท ไปจนกว่าหนี้จะหมด ส่วนกรณีที่ข้าราชการติดหนี้ค้างชำระกับ กยศ. จำนวนเงินที่ถูกหักไปในแต่ละเดือนจะถูกนำมาชำระดอกเบี้ยและเบี้ยปรับให้หมดก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มหักเงินต้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหนี้”
          ทั้งนี้ หลังจากที่ กยศ.ได้ดำเนินการหักหนี้กับข้าราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มขยายวงไปหัก เงินเดือนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเป็นหน่วย งานนำร่อง และในปี 2562 จะเริ่มให้บริษัทเอกชนหักเงินเดือนเพื่อใช้หนี้กองทุน กยศ. อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
          นายชัยณรงค์ กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของ กยศ.ในปัจจุบันมีแนวโน้ม ดีขึ้น มีการปล่อยกู้ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา มียอดสะสมราว 5.4 ล้านราย คิดเป็นวงเงินกู้ 570,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีการชำระคืนเงินกู้ และปิดบัญชีไปแล้ว 800,000 ราย มีสถานะตายหรือพิการ 50,000 ราย ทำให้ยังคงเหลือผู้กู้อยู่ในระบบอีก 4 ล้านราย แบ่งเป็นลูกหนี้สถานะปกติ 1.5 ล้านราย ขณะที่ผู้กู้ เงินแล้วผิดนัดชำระหนี้มีอยู่ 2.5 ล้านกว่าราย คิดเป็นมูลหนี้ทั้งหมด 68,000 ล้านบาท และปี 2561 นี้จะยื่นฟ้องร้อง 120,000 ราย มูลหนี้รวม 12,000 ล้านบาท
          “ในปีนี้จะมีลูกหนี้ที่ต้องชำระคืนหนี้ 3.5 ล้านราย วงเงินกู้รวม 400,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีลูกหนี้ชำระเงินคืนหนี้ 26,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันกยศ.มีเงินทุนหมุนเวียน 30,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการปล่อยกู้ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2561 อีก 700,000 ราย โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินงบประมาณแผ่นดิน”
          ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยจึงได้ร่วมมือกับ กยศ.รับชำระหนี้ กยศ. และกองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ด้วยการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ช่วงเริ่มต้นจะให้บริการในช่วงเวลา 07.30-20.30 น. และจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในเร็วๆนี้.

          ที่มา: www.thairath.co.thแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
220 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์