ตรวจติดตามอาหารกลางวันของนักเรียน
  ข่าวทั้งหมด
8 มิถุนายน 2561

      

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีหนังสือสั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน กรณีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน เช่น การรับประทานเส้นขนมจีนกับน้ำปลาเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ กรณีอาหารกลางวันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้ทราบทางสื่อมวลชนแล้วนั้น

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยขอให้มอบหมายศึกษานิเทศก์ ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนในจังหวัด โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการของนักเรียน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดประสานการตรวจติดตาม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น

4. การดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้ยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

5. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว

6. การดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 และรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561Written by กนกนภา ลาผ่าน, กรธัช มีวงศ์
Photo
กิตติกร แซ่หมู่
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
241 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์