แก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวง
  ข่าวทั้งหมด
9 พฤษภาคม 2561

       ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต พบข้าราชการเอี่ยว 25 ราย และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมสงขลา) ส่ง ป.ป.ช. แล้ว คาดรู้ผลสิ้นเดือน พ.ค.นี้

วันนี้ (9 พ.ค.61) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ศธ. ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบกรณีการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ป.ป.ท. ได้นำกระบวนการทำงานทุกรูปแบบที่มีมาใช้กับการทำคดีทุจริต กองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับกรณีอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งทาง ป.ป.ท. ยืนยันว่าอีกไม่นานจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ส่วนการทำงานของ ศธ.นั้น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด พบว่ากรณีทุจริตกองทุนเสมาฯ มีข้าราชการเกี่ยวข้อง จำนวน 25 ราย ทั้งที่พ้นจากราชการไปแล้ว และยังรับราชการอยู่ โดยแบ่งเป็น

- กลุ่มทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 4 คน

- กลุ่มกลุ่มรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน

- กลุ่มไม่ปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมของทางราชการ จำนวน 2 คน

- กลุ่มประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จำนวน 21 คน

  (ทั้งนี้ มีข้าราชการบางรายที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกลุ่ม)

ส่วนความเสียหายจากการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ ขณะนี้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 77 ล้านบาท โดยขอชี้แจงให้รับทราบด้วยว่า ผู้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ทุจริต จะโดนข้อหาฟอกเงินด้วย ขณะนี้ทาง ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. กำลังสืบหาเส้นทางการเงินอยู่ โดยมีการสอบสวนทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกระบวนการเยียวยา ขณะนี้กำลังหาช่องทางช่วยเหลืออยู่ โดยได้ประสานไปทางกระทรวงสาธารณสุขให้ตัวแทนนักเรียนพยาบาลที่ได้รับความเสียหายมายื่นเรื่องร้องเรียนที่ ศธ. โดยจะเร่งดำเนินการความผิดทางละเมิดเพื่อเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่

ส่วนโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมสงขลา) ขณะนี้ส่ง ป.ป.ช. แล้ว คาดรู้ผลสิ้นเดือน พ.ค.นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายละเอียดถึงเรื่องนี้ว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างอควาเรียมสงขลา เมื่อปี 2549 ภายในสองเดือนแรกก็มีการแก้ไขสัญญากันแล้ว รวมถึงตลอด 10 ปีของการดำเนินโครงการฯ มีการแก้ไขสัญญาทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตฯ และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง มีความเห็นตรงกันว่าเป็นการกระทำที่ผิดสังเกต เนื่องจากมีเหตุผลไม่เพียงพอในการแก้ไขสัญญา โดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาสองครั้งสุดท้าย มีรายการแก้ไขกว่าร้อยรายการ

สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือมีการจ่ายเงินล่วงหน้าก้อนใหญ่ ประมาณ 125 ล้านบาท ขณะที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในปี 2546 นั้น อควาเรียมสงขลายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการตรวจรับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีเงินเหลือจ่ายลงไปที่อควาเรียมสงขลาทุกปี ปีละประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเงินไปเสริมทัศนียภาพ ทั้งที่ตัวอาคารยังสร้างไม่เสร็จ และหาคำอธิบายยังไม่ได้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับเรื่องไปดำเนินการทางอาญาต่อแล้ว ส่วนทาง ศธ. จะส่งข้อสรุปเรื่องสัญญาดังกล่าวส่งให้ ป.ป.ช. ด้วย คาดว่าจะทราบผลชัดเจนภายในเดือนพฤษภาคม 2561


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
247 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์