รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
3 พฤษภาคม 2561

      

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านพีระ รัตนวิจิตร)
- คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 2561
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2560
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2561
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2562
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ศปท.ศธ.
795 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 2561.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2560.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2561.compressed.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1.compre   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง.compressed.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม.compressed.pdf   
  .pdf คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.pdf   
  .pdf กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ.compressed.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม).pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2562-compressed.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 3 คณะ.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562-compressed.pdf   
  .pdf คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์