ICT มหิดล เปิดรับผลงานวิชาการด้าน IT เพื่อนำเสนอในงาน ICT-ISPC 2018 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พ.ค. 2561 นี้เท่านั้น
  ข่าวทั้งหมด
27 เมษายน 2561

      

ICT มหิดล เปิดรับผลงานวิชาการด้าน IT เพื่อนำเสนอในงาน ICT-ISPC 2018 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พ.ค. 2561 นี้เท่านั้น

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2018) ขึ้น โดยเปิดรับผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากคณาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  และภาคเอกชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา          

       สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  และภาคเอกชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการและศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

       คณาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ภาคอุตสาหกรรม  และภาคเอกชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่านใดสนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ispc.ict.mahidol.ac.th/ อีเมล songsri.tan@mahidol.ac.th หรือ ispc2018@mahidol.ac.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
180 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์