อาชีวะจับมือ ม.ทักษิณพัฒนางานวิจัย
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2561

      

อาชีวะจับมือ ม.ทักษิณพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สู่มูลค่าเพิ่ม

        วันนี้ (9 เมษายน 2561) ดร.บุญส่ง  จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ เตรียมพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปสู่มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

        ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม  สอศ. จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม โดยนำร่องด้วยการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา และเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงงานวิทยาการด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ และการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่ธุรกิจได้ นอกจากนี้ก็จะได้มีการวิจัยร่วมกันในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การกำจัดผักตบชวา

       รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ มหาวิทยาลัยทักษิณจะเป็นสิทธิร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ตลอดจนการปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานงานวิจัยร่วมกัน สอศ.ตระหนักว่าหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละแห่งต่างก็มีศักยภาพ และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกันก็จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
204 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์