อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ. อบรม ’อีทูอี’ เฟส 3 ขานรับ ’ไทยแลนด์ 4.0’
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2561

      


          เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับพิธีเปิด "ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)" เฟส 3 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน พร้อมกล่าวว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สู่รายได้สูง คนอาชีวะรุ่นใหม่จะเข้าสู่สังคมดิจิตอล ชาญฉลาดในการใช้เทคโนโลยี ผลิตผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องไม่ลืมพัฒนาสมรรถนะหลักควบคู่กับคุณธรรม เรียกว่า "SEE" (Skills, English, Ethics) โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ อีทูอี ครั้งที่ 3 เป็นการสานพลังประชารัฐพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกันเพื่อเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เพื่อให้ผู้เรียน ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ตลอดจนประชาชน เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นกำลังคนในการพัฒนาประเทศต่อไป
          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ระบุว่า โครงการอีทูอี ครั้งที่ 1-2 เมื่อช่วงปิดเทอมปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้าอบรมกว่า 100,000 คน พบว่าพึงพอใจอย่างมาก เพราะเนื่องจากได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ทันสมัยสามารถนำไปประกอบอาชีพ ต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ สำหรับอีทูอี ครั้งที่ 3 มี 47 หลักสูตรร่วมโครงการ เช่น กลุ่ม First S-Curve อาทิ หลักสูตรบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี หลักสูตรสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรจัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ และหลักสูตรการ ปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม และหลักสูตรกลุ่ม New S-Curve ได้แก่ หลักสูตรควบคุมหุ่นยนต์ การผลิตในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรบริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล หลักสูตรเขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (BMI) และหลักสูตรงาน แจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว โดยมีวิทยาลัยรัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ 253 แห่ง และ 656 สถานประกอบการ ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วกว่า 13,000 คน
          นายนภพล รัตนสุนทร คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เจ้าของหลักสูตรการปลูกพืช ด้วยแสงอาทิตย์เทียม เล่าว่า หลักสูตรการปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และปราชญ์ชาวบ้านเป็นที่ปรึกษา ที่ผ่านมาได้ทดลองใช้แสงเทียมกระตุ้นมะเขือเทศ และมะยงชิด พบว่าแสงเทียมช่วยกระตุ้นและควบคุมการเติบโตของพืชได้ดี รอบนี้จัดหลักสูตร 5 วัน 36 ชั่วโมง โดยมีเด็กอาชีวะและเจ้าของสวนมะยงชิดร่วมลงเรียน 20 คน มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้แสงเทียมกระตุ้นการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้งอ่อน ทานตะวันอ่อน โดยจะใช้แสงสีแดง 4 ส่วน ผสมแสงสีน้ำเงิน 1 ส่วน ออกมาเป็นแสงสีม่วงที่เรียกว่า โกรวไลท์ที่เหมาะ แก่การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟกว่าแสงฟลูออเรสเซนต์ ขณะที่ให้ผลผลิตดีกว่า
          โครงการอีทูอี  มุ่งสานต่อการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้กำลังคนอาชีวะ สามารถตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ตามนโยบายรัฐบาล
         
www.vec.go.th
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
258 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์