เพิ่มงบอุดหนุนรายหัว ร.ร.เอกชน
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2561

      


          กรุงเทพธุรกิจ หลังจากกลุ่ม โรงเรียนเอกชนประสบปัญหานักเรียนลดลงด้วยเหตุที่โรงเรียนรัฐจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยรวมจะลดลงทุกชั้นประมาณ10-20% หรือ 30,000-50,000 คนและจำนวนประชากรลดลงส่งผลกระทบให้ ค่าใช้จ่ายรายหัวลดลงกระทบต่อการจ้างครูด้วย เนื่องจากค่าใช้จ่ายของโรงเรียนไม่ได้ลดลงตาม ซึ่งอาจทำให้โรงเรียนก็อาจต้องเลย์ออฟครู หรือ ให้ครูที่ไม่ผ่านการประเมินออก คาดว่าประมาณ 10,000 คน จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)พิจารณาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชนนั้น
          วานนี้ (10 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน หรือ เงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชน โดยได้ตั้ง คณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลการอุดหนุนเงินรายหัว ของโรงเรียนเอกชน
          ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รายงานว่าปัจจุบันรัฐอุดหนุนเงินรายหัวนักเรียนโรงเรียนรัฐ ประมาณ 37,000 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่นักเรียนโรงเรียนเอกชนอุดหนุนประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อปี หรือประมาณ 70% แต่กลับพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีผลคะแนนสูงกว่าโรงเรียนรัฐทุกรายวิชา ถือเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก
          "ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนประมาณ 3% เท่านั้นที่ไม่ขอรับการอุดหนุนจากรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ หรือมีมูลนิธิสนับสนุน ซึ่งโรงเรียนที่รัฐต้องให้การอุดหนุนตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียม โดยอาจจะขยับเป็น ขั้นบันไดแต่ต้องทำแบบมีขั้นมีตอน เป้าหมายคือ อุดหนุน 100% ในโรงเรียนที่จำเป็น และในอัตราที่ ทำให้โรงเรียนเอกชนอยู่ได้" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
          นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำที่ประชุมเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต  เช่น กรณีที่มีการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดกาญจนบุรี หรือ ที่ชายแดนภาคใต้ ที่ทุจริต เงินอุดหนุนกันมานานนับ 10 ปี มีผู้แจ้งเบาะแสมาให้ตรวจสอบ ซึ่งมีทั้งลักษณะตัวเด็กเรียนอยู่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่มีชื่อเบิกเงินอุดหนุนที่โรงเรียนเอกชน และบางกรณีก็มีการกุชื่อขึ้นมาโดยเอาเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของเด็กอายุ 8 เดือนมาใช้
          ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช.กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชน ในระบบ มีจำนวน 4,006 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนนานาชาติ 185 โรง และโรงเรียนสายสามัญ 3,821 โรง ซึ่งมีจำนวนหนึ่งที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ อุดหนุนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับ การอุดหนุน 70% ของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 30% โรงเรียนต้องไปเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ปกครอง
          นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการคำนวณอัตราเงินอุดหนุนรายหัวจะพิจารณาบนพื้นฐานของครูประจำชั้น ในอัตราส่วนระดับอนุบาล 1:25 มัธยมศึกษา 1:20 แต่ไม่ได้รวมไปถึงการจ้างครูพิเศษ เช่น ครูนาฏศิลป์ ครูพลศึกษา ทำให้ในทางปฏิบัติเงินที่ได้รับเกือบ 90% โรงเรียนต้องบริหารจัดการเพื่อนำมาเป็นเงินเดือนให้ครูทุกคนเวลานี้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนอยู่ที่ 15,000 บาทค่าใช้จ่ายเงินเดือนครูก็ต้องเพิ่มตาม หากมีการพิจารณาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวขอให้คิดอัตราส่วนใหม่ในภาพรวม--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
934 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์