งบ 62 รวม3ล้านล.ขาดดุล 4.5 แสนล. ศธ.ได้มากสุด 4.89 แสนล้าน-มท.-คลัง-กห.-รองลงมา
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2561

      


          ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท มีรายรับ 2.55 ล้านล้าน ขาดดุล 4.5 แสนล้าน เป็นงบลงทุน 6.60 แสนล้าน ศึกษา
          ได้งบสูงสุด 4.89 แสนล้าน รองลงมา มหาดไทย 3.73 แสนล้าน กลาโหม 2.27 แสนล้าน
          พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท จากที่หน่วยงานภาครัฐเสนอมา 5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น งบฯ รายจ่าย 2.26 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหรือเพิ่มขึ้น 1.08 แสนล้านบาท รายจ่ายชดเชยเงินคงคลัง ไม่ได้มีการตั้งงบฯ ไว้ รายจ่ายเพื่อการลงทุน วงเงิน 6.60 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.1% หรือ 510.8 ล้านบาทจากปีก่อน รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ 78,205.5 ล้านบาท ลดลง 10% หรือวงเงิน 8,736 ล้านบาท โดยมีรายได้ 2.55 ล้านล้านบาท และวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณก่อน คิดเป็น 2.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
          หลังจากครม.ผ่าน จากวันนี้ถึง 27 เม.ย จะเป็นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ วันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. จะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 8 พ.ค. ครม.จะพิจารณาความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 7 มิ.ย. สภานิติบัญญัติจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี 2562 โดยระหว่างนี้สำนักงบประมาณได้สั่งการให้หัวหน้าราชการตรวจสอบงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศหรือไม่
          ทั้งนี้ กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด คือ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 4.89 แสนล้านบาท รองลงไปคือ มหาดไทย(มท.) 3.73 แสนล้านบาท คลัง 2.42 แสนล้านบาท กลาโหม(กห.) 2.27 แสนล้านบาท คมนาคม 1.83 แสนล้านบาท กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 1.82 แสนล้านบาท สาธารณสุข(สธ.) 1.35 แสนล้านบาท เกษตร 1.08 แสนล้านบาท ฯลฯ
          หากจำแนกตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงประมาณ 11% ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 13.6% ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 18.7% ยุทธศาสตร์แก้ไขความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 13.2% ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.9% ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 27.9% การดำเนินการของภาครัฐ 11.7%
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
230 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์