จี้ ’สกศ.’ หาสาเหตุโอเน็ต ม.6 ดิ่ง
  ข่าวทั้งหมด
9 เมษายน 2561

      


          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ตกลงทุกวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้ต้องดูภาพรวมของคะแนนโอเน็ตทั้งประเทศว่าจังหวัดไหนมีคะแนนสูงหรือต่ำในวิชาอะไร เพราะแม้คะแนนสอบโอเน็ตของเด็กจะขึ้นๆ ลงๆ ทุกปี แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจ โดยตนจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ อีกทั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ก็ต้องการยกเครื่องการวัดและประเมินผลเด็ก ให้มาเป็นการวัดตามสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนซึ่ง ดังนั้นจะมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการวิเคราะห์การสอบโอเน็ตของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
          "แม้คะแนนโอเน็ตจะถูกวิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) แต่ก็รับรู้เพียงแค่คะแนนของเด็กไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เคยวิเคราะห์จริงๆ ว่าสาเหตุที่คะแนนตกเกิดจากอะไร เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหรือไม่ การวัดและประเมินผลเด็กด้วยการใช้คะแนนโอเน็ต วัดได้จริงๆ หรือเปล่า ซึ่งต้องการให้เด็กรู้อะไรจากการสอบโอเน็ต ที่ผ่านมามีมาตรการเปิดข้อสอบโอเน็ตให้ดูกันแล้ว แต่ครูและโรงเรียนได้นำไปเป็นแนวทางให้เด็กเรียนรู้หรือไม่ เมื่อผลคะแนนออกมาบอกว่าตกหมดก็ไม่เคยมีใครรายงานสาเหตุมาให้ผมทราบ" นพ.ธีระเกียรติกล่าว
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
190 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์