’บุญรักษ์’ แจงห้ามปฐมวัยสอบสาระ แนะตกผลึกก่อนใช้-เปิดฟังข้อเสนออนุฯเด็กเล็ก
  ข่าวทั้งหมด
9 เมษายน 2561

      


          นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เสนอให้กำหนดไม่ให้จัดสอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเนื้อหาสาระ แต่เปิดให้สอบวัดสมรรถนะ หรือสอบพ่อ แม่ แทนไว้ในร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดไม่ให้โรงเรียนจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับอนุบาล และ ป.1 อยู่แล้ว ยกเว้นโปรแกรมพิเศษ ซึ่งทดสอบสมรรถนะความพร้อมในการเรียน ส่วนการทดสอบนักเรียนก็เป็นเรื่องหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.ประเมินระหว่างภาคด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ พูดคุย สังเกต ดูจากชิ้นงานหรือผลงาน เพื่อจะได้แก้ไขและพัฒนาเด็ก 2.การสอบปลายภาคเพื่อประเมินสรุปว่าเด็กเรียนแล้วได้อะไรบ้าง แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การประเมินระหว่างภาคมากกว่าการสอบปลายภาค
          ส่วนเรื่องจะไม่เน้นให้เด็ก ป.1-ป.3 เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นั้น ต้องถามว่าหลายฝ่ายคิดตรงกันหรือยัง เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และเสียงก็มีทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ แต่เป็นที่รู้กันว่าเด็กระดับนี้จะเน้นเรื่องอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และทักษะพื้นฐานการใช้ชีวิต เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหลายส่วนก็ทำกันแล้ว และโรงเรียนก็ทำได้เลย เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้ยืดหยุ่น จะเพิ่มอะไรเป็นพิเศษหรือลดอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเด็กควรได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมอะไร เช่น เด็กบนพื้นที่สูงควรได้รับการเพิ่มเติมภาษาไทย เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ จากนั้นจึงค่อยเพิ่มวิชาอื่นๆ ทั้งนี้ไม่ว่าผลจะปรับอย่างไร เชื่อว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวอย่างแน่นอน ดังนั้นการที่หลายฝ่ายช่วยกันคิดถือเป็นเรื่องที่ดี และ สพฐ.ยินดีรับฟัง แต่ฝ่ายที่คิดก็ต้องยอมรับฟังเสียงคนอื่นด้วย เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก สังคม และประเทศชาติ
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
185 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์