แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2561

      

- แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
-
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
- แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6164
โทรสาร 0 2628 6162


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ศปท.ศธ.
228 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf แผนปฏิบัติการปราบปรามปี2561(fullversion26มีค61).pdf   
  .pdf แผนปฏิบัติการปราบปรามปี2562(fullversion29มีค61).pdf   
  .docx แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปราบปรามรอบ6เดือน.docx   
  .docx แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ปี 2561 6 เดือน (ต.ค. 60 - มี.ค.   
  .docx แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปราบปรามรอบ6เดือน.docx   
  .pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.ปี 61 (ฉบับ รมว. เห็นชอบ มี.ค.61).compressed.pdf   
  .docx แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปี 2561 รอบ 12 เดือน.docx   
  .docx แบบรายงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2561 รอบ 12 เดือน.docx   
  .docx แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2561 รอบ 12 เดือน.docx   
  .docx แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ประจำปี 2562.docx   
  .docx แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ.docx   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์