126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
28 มีนาคม 2561

       กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี น้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชาติ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ฯ ประจำปี 2561 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 7.30 น. จะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา 10.30 น. จัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย โดยใช้จำนวนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์มายุ 89 พรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี ชื่อว่า “126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลัง วังจันทรเกษม” ความหนากว่า 270 หน้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการศึกษาชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ แจกจ่ายให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดทั่วประเทศ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วย


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา
Photo ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า

Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
252 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์