’หมอธี’ตั้ง ผอ.ยูนิเน็ตสอบ MOEnet ไร้สัญญา’จัดซื้อจัดจ้าง-ส่งมอบ-ใบเสร็จ’ ชี้หลังเลิกใช้ประหยัดงบกว่า 3 พันล้านบ.
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2561

      


          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ MOEnet ว่า กรณีที่ ศธ.ได้ยกเลิกการใช้เครือข่าย MOEnet ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากการสำรวจล่าสุดพบว่า การดำเนินการดังกล่าวประหยัดงบประมาณในการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ถึงปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท โดย พบว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 โรงเรียน เหลืออีกเพียง 300 กว่าโรงเรียน หรือไม่ถึง 1% ที่มีปัญหาเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ให้ความร่วมมือช่วยวางสายไฟเบอร์ออฟติกขยายไปถึงโรงเรียนที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ คิดว่าภายใน ปี 2561 โรงเรียนทั่วประเทศจะได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแน่นอน
          "ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมานั้น ตนได้แต่งตั้งนาย สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยมีคนนอกที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกรรมการสืบข้อเท็จจริง ซึ่งมีข้อสงสัยหลายประเด็น เช่น ไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อไม่มีสัญญาจะส่งมอบ และจะตรวจรับกันอย่างไร นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคา ยังไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการ ขณะเดียวกันมีกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งการตรวจสอบสัญญา ใบเสร็จ และรายละเอียดต่างๆ ควบคู่ไปด้วย" นพ.ธีระเกียรติกล่าว
          นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีบริษัทแห่งหนึ่งทวงเงินค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ MOEnet จำนวน 60 ล้านบาทนั้น ได้มอบหมายให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.ไปตรวจสอบ ซึ่ง ศธ.คงจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ หากบริษัทเอกชนต้องการให้จ่าย ก็ให้ไปฟ้องร้อง เพราะถ้าปลัด ศธ.จ่ายเงินก็อาจจะมี ความผิด เรื่องนี้ต้องรอผลสอบข้อเท็จจริง รวมถึงให้ ตรวจสอบย้อนไปในอดีตด้วยว่าใครจ่ายอะไร อย่างไร และด้วยเงื่อนไขอะไร
          "เรื่องนี้ต้องสอบย้อนไปในอดีตว่าใครจ่ายอะไร อย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด ซึ่งผมยังไม่มีรายละเอียด แต่ ได้สั่งให้เรียกใบเสร็จ และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ มาดู ตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อไม่มีสัญญา ก็ไม่ได้มีการให้บริการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การเปลี่ยนเราเตอร์ตามไปด้วย เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็น 10 ปี น่าสงสัยว่าทำไมเราจ่ายแพงขึ้น แต่อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้" นพ.ธีระเกียรติกล่าว
          นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.กล่าวว่า หลังแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้ว เราสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ MOEnet เป็นโครงการที่ ศธ.ไม่ใช่ ผู้ให้บริการที่แท้จริง แต่เช่าบริการจากเอกชน ทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) และ Samart ซึ่งมีทั้งจานดาวเทียม และการเช่าสายสัญญาณ ภายใต้ชื่อ MOEnet ต่อมา ศธ.มีนโยบายให้โรงเรียนเลือกใช้เครือข่ายที่ดีที่สุด ลดความซ้ำซ้อน เป็นผลให้ขณะนี้แต่ละหน่วยงานประหยัดงบได้จำนวนมาก เช่น สพฐ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ลดงบได้มากที่สุด จากเดิมที่ใช้งบค่าอินเตอร์เน็ต 2,000 กว่าล้านบาทต่อปี เหลือเพียง 300 กว่าล้านบาทต่อปี ส่วนสำนักงานปลัด ศธ.ได้ยกเลิกการใช้เครือข่ายที่ซ้ำซ้อน ทำให้ประหยัดงบได้ถึงปีละประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ใช้งบกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่ได้รายงานตัวเลขเข้ามา แต่คิดว่าลดได้จำนวนมากเช่นกัน เพราะขณะนี้สถานศึกษาสังกัด สอศ.ส่วนใหญ่ ใช้ UniNet ของ สกอ.แล้ว--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 14 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
189 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์