ลงพื้นที่หว้ากอ
  ข่าวทั้งหมด
3 มีนาคม 2561

       ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือการจัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี หว้ากอ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ และร่วมกันจัดทำ Master Plan เพื่อพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย "ริเวียร่าไทยแลนด์" หรือถนนเลียบทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งผู้บริหารทั้งสองกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทาง​การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ​ เนื่องในโอกาส​ครบรอบ​ 150 ปี​ สุริยุปราคา​ และแนวทางการพัฒนาอุทยาน​วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า​ ณ หว้ากอ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยาน​วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า​ ณ หว้ากอ อำเภอ​เมือง​ประจวบคีรีขันธ์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2532 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกระดับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ (ชื่อเดิมในสมัยนั้น) ซึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นโครงการระดับชาติ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 9 กระทรวงมาร่วมดำเนินการ

เมื่อปี 2533 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยาน​วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า​ ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ซึ่งในปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโอนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) มาให้ ศธ.ดูแล ซึ่งได้มอบหมายให้ กศน. (หรือกรมการศึกษานอกโรงเรียนในสมัยนั้น) เป็นเจ้าของโครงการ เกือบ 30 ปีผ่านไป เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานค่อนข้างเล็ก และยังไม่ได้บูรณาการ ก็ได้พยุงรักษาสถานะหว้ากอให้เป็นเช่นทุกวันนี้ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็ได้มาหารือร่วมกัน เพื่อให้สามารถทำให้เร็วและดี โดย รมว.วท.ก็เตรียมพร้อมที่จะเห็นภาพอนาคตของหว้ากอ

อีกเรื่องที่ได้หารือร่วมกันในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ การจัดเตรียมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ครบ 150 ปี สุริยุปราคาที่หว้ากอ ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ได้อย่างแม่นยำ โดยจะจัดงานในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561

"ดังนั้น การหารือครั้งนี้จึงเป็นการมาทำงานร่วมกัน ไม่ได้ยกพื้นที่ให้กัน แต่มาดูว่าใครจะพัฒนาส่วนไหน และหารือถึงการเตรียมความพร้อมแผนแม่บท (Master Plan) ที่จะพัฒนาร่วมกันต่อไป เพราะจากการลงพื้นที่ร่วมกันก็เห็นว่าไม่มีหน่วยงานใดทำงานนี้เพียงลำพังได้ ต้องเปลี่ยนความคิดที่ว่าใครเป็นเจ้าของ ให้ใครเป็นเจ้าภาพของงาน"


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า การที่กระทรวงทั้งสองได้มาดำเนินการร่วมกัน เป็นข้อต่อที่สำคัญซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำอยู่เสมอคือ "ข้อต่อเรื่อง STEM" เพื่อให้สะเต็มช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ได้มาหารือร่วมกัน, ส่วนอีกเรื่องคือ เรามีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ครบรอบ 150 ปีของหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และในปีนี้ วท.จะเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะพระองค์เป็นนักเทคโนโลยีของไทย ปีนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้จะมีความสำคัญเป็นทั้งภาพของ "ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ไปพร้อม ๆ กัน

การประชุมหารือในครั้งนี้ ยังได้หารือถึงการจัดงาน 150 ปี หว้ากอ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดย วท.จะจัดงบประมาณบางส่วนมาสนับสนุน และจะร่วมทำงานเชิงบูรณาการข้ามกระทรวงด้วย ส่วนอีกเรื่องคือ แนวทางการพัฒนาอุทยาน​วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า​ ณ หว้ากอ หากเรามองไปข้างหน้า สถานที่แห่งนี้จะสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ให้กับเยาวชนของไทย ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้มีการจัดทำ Master Plan ขึ้นมา โดยความร่วมมือทั้ง 4 หน่วยงาน คือ ศธ.-วท.-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการจัดงาน 150 ปีหว้ากอ มี รมว.ศธ., รมว.วท. เป็นที่ปรึกษา โดย ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมีปลัด ศธ., ปลัด วท., เลขา กศน., เลขา กพฐ. ฯลฯ เป็นกรรมการ ส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งในการจัดทำ Master Plan มี รมว.ศธ., รมว.วท., รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เป็นที่ปรึกษา โดยปลัด วท.เป็นประธานกรรมการ และปลัด ศธ.เป็นรองประธาน กรรมการมาจากสมาคมวิทย์ฯ หน่วยงานทั้งสองกระทรวง, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ

ทั้งนี้ จะนำเรื่องทั้ง 2 ประเด็นสำคัญดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 จ.เพชรบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป เพื่อให้หว้ากอเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Theme Park) โดยจะมีการจัดทำ Master Plan ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน ส่วนงบประมาณดำเนินการนั้น ทั้งสองกระทรวงจะทำเป็นโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) เพื่อให้การดำเนินการตาม Master Plan เป็นจริงขึ้นมา

"หากโครงการนี้เป็นจริง จะนำไปสู่จิ๊กซอว์ตัวสำคัญ คือ หว้ากอจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็น "ริเวียร่าไทยแลนด์" หรือถนนเลียบทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ให้เกิดความสมบูรณ์แบบต่อไป"


รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุด เพราะเราต้องรักษาอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชนรุ่นหลังได้รู้ถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งรัฐบาลได้มีมติเมื่อปี 2532 ให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่สำคัญ 6 ข้อ คือ 1) เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวที่มีความสำคัญทั้งสองด้าน 2) เพื่ออนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย 3) เพื่อจัดสร้างศูนย์การศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สำหรับประชาชน 4) เพื่อเป็นศูนย์วิจัยทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเล 5) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและธรรมชาติสำหรับเด็กและเยาวชน 6) เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

"จะเห็นว่าสถานที่ 500 กว่าไร่แห่งนี้ มีพื้นที่ติดริมทะเลยาวหลายกิโลเมตร เป็นสถานที่สำคัญที่ควรรักษาไว้ และทำให้สถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ถูกจารึกแก่ประชาชนคนรุ่นหลังต่อไป และไม่เพียงเท่านั้น 3 กระทรวง จะช่วยทำความฝันของพวกเราให้เป็นจริง ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศต่อไป"


นายโชตินรินทร์ เกิดสม กล่าวว่า ในนามของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมเตรียมงาน 150 ปีหว้ากอ มาตั้งแต่ต้นปี 2561 ขณะเดียวกันได้นำข้อสรุปทั้งหมดนำเสนอกระทรวงทั้งสองได้รับทราบ นอกจากนั้น ได้ตระหนักว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วย โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยินดีที่จะร่วมมือกันทำ Master Plan เพื่อให้สถานที่หว้ากอได้พัฒนาเต็มรูปแบบ 500 กว่าไร่ ภายใน 3 เดือน ซึ่งดีใจที่ข้อจำกัดของจังหวัดฯ ด้านงบประมาณการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงทั้งสองไปแล้ว

"เส้นทางที่ไปหว้ากอแห่งนี้ ยังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เชื่อมโยงไปยังเส้นทางรถไฟรางคู่ที่จะผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งงบประมาณเริ่มแล้ว ขณะเดียวกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังได้จัดทำแผนงานและงบประมาณก่อสร้างเส้นทาง 4 เลน โดยกรมทางหลวงชนบท ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 เพื่อเชื่อมการเดินทางจากจุดนี้ไปยังชายแดนด่านสิงขรอีกด้วย รวมทั้งงบประมาณที่จะพัฒนาด่านสิงขรกว่า 150 ไร่ จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านชายแดนสิงขรอีกด้วย"


สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 จ.เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารลงพื้นที่ครั้งนี้ เช่น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท., นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ธเนศ งานสถิร
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
3/3/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
456 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์