มหาวิทยาลัย 4.0
  ข่าวทั้งหมด
23 กุมภาพันธ์ 2561

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 22 กุมภาพันธ์​ 2561  ศ.คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​  บรรยายพิเศษหัวข้อ "มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน​ โดยมี​ ผศ.ดร.วันชัย​ สุทธะนันท์​ อธิการบดีมหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ และคณะผู้บริหาร​มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ ร่วมรับฟังการบรรยายนพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า​ ปัจจุบัน​โลกเปลี่ยน​แปลง​ไปเร็วมาก​ ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท​ในการดำเนิน​ชีวิต​ ทั้งเรื่องการเรียน​และการทำงาน​ เช่น การแทนที่แรงงานด้วยหุ่นยนต์​ เป็นต้น สถาบัน​อุดมศึกษา​จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง​ของโลกในศตวรรษ​ที่​ 21​ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยน​กระบวนการ​เรียน​การ​สอน​ ด้วยสื่อใหม่ที่จะเอื้อให้​เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา​ หรือการเรียนออนไลน์​ แต่ในขณะเดียวกัน ยังคงเน้นสร้างทักษะคิดวิเคราะห์​ การแก้ไขปัญหา​ และได้ลงมือปฏิบัติจริง​ มีวินัยใฝ่เรียนรู้​ เป็นบัณฑิต​ที่มีความรู้ มีทักษะ​สูง​ และแข่งขันได้ในระดับสากล​ ที่สำคัญคือสามารถนำความรู้ความสามารถ​ไปสร้างเป็นนวัตกรรม​ใหม่ได้

นอกจากนี้ ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษา​จะมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น สถาบัน​อุดมศึกษา​ยุคใหม่​ ต้องหาจุดเด่นของตนเองให้พบ​ เพื่อสร้างความแตกต่าง​และความยั่งยืน​ในระยะยาว​ อีกทั้งควรมีเครือข่าย​ในการแลกเปลี่ยน​ แบ่งปัน​ทรัพยากร​ด้านการศึกษา​ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน​อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเตรียมเกณฑ์​การวัดความสามารถ​ด้านทักษะ​ภาษาอังกฤษ​ ทักษะ​ด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะ​ทางมากขึ้น ตลอดจนจัดหลักสูตร​สำหรับผู้สูงอายุ​ พัฒนา​ศักยภาพ​คนวัยทำงาน​ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับ​คุณภาพ​การอุดมศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นำประเทศ​ไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ​ที่​ 21 ได้อย่างแน่นอน

นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ ศธ. ได้มีนโยบาย​สร้าง​บัณฑิต​พันธุ์ใหม่​ ซึ่งได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น โดยในหลักการยังคงเน้นทักษะ​การคิดวิเคราะห์​ สอดแทรก​หลักปรัชญา​ของเศรษฐกิจพอเพียง​ มีการฟื้นฟู​ทักษะ​เก่าและเพิ่ม​พูนทักษะใหม่ ๆ ​ในหลายด้าน​ เพื่อสร้างคนคุณภาพ มีทักษะ คิดได้ ทำงานเป็น ตอบโจทย์​ความต้องการ​อุตสาหกรรม​ในอนาคต​ โดยเน้นการเรียนในสถานที่​จริง​ ​ทำงาน​จริง นอกจากนี้จะเพิ่ม​หลักสูตร​ Non-Degree ให้มากขึ้น​ เพื่อตอบสนอง​ความต้องการ​ของคนรุ่นใหม่​ รวมทั้งมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น​ มีศาสตร์/สาขาวิชาที่มีความน่าสนใจอย่างหลากหลาย​

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
23/2/2561

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/053.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
229 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์