สพม.38 ออกแนะแนวเด็กชายขอบเรียนต่อเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2561

      

 

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ท่าสองยางวิทยาคม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เดินทาง ด้วยรถจักรยานยนต์ออกแนะแนวโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน ขยายโอกาส โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน (ตชด.)  และโรงเรียนสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่บริการ เขตรอยต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียน ตะโขะบี้  โรงเรียนตะโบบู่  โรงเรียนตะบรื้อโย่ว โรงเรียนตะพิโจ โรงเรียนเลอผาโด้ และโรงเรียนแม่ต้อคี รวม 6 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล อยู่ชายขอบชายแดนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยทางโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ได้มีหอพักนอนให้กับนักเรียนบ้านไกล ได้พักนอน ระหว่างเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
165 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์