สพฐ. จับมือ มรภ.สงขลา เปิดเพิ่มค่ายภาษาอังกฤษ ดึงครู 6 จังหวัดใต้เพิ่มทักษะสื่อสาร ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน
  ข่าวทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2561

      

 

          ดร.สลิลา วงศ์กระจ่างผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่าจากความสำเร็จของค่ายภาษาอังกฤษ (Boot Camp)รุ่นที่ 13 จึงได้เปิดอบรมในรุ่นที่ 14-20 ต่อเนื่องเพื่อให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่ จ.พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12 ก.พ.-14 ก.ย. 2561จำนวน7 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่14อบรม 12 ก.พ.-2 มี.ค.รุ่นที่ 15 อบรม 12-30 มี.ค.รุ่นที่ 16 อบรม 23 เม.ย.-11 พ.ค. รุ่นที่ 17 อบรม21 พ.ค.-8 มิ.ย. รุ่นที่ 18 อบรม 25 มิ.ย.-31 ก.ค.รุ่นที่ 19 อบรม 30 ก.ค.- 17 ส.ค. และ รุ่นที่ 20 อบรม 27 ส.ค.-14 ก.ย. 2561 ณศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยเปิดรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 35 คน ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา 50 คน (2 ห้อง) และครูระดับมัธยมศึกษา 25 คน (1 ห้อง) เข้ารับความรู้จากวิทยากรBritish Councilซึ่งผู้สนใจเข้ารับการอบรมสมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์cc.skru.ac.th/regisซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ตามทฤษฎีCLT (CommunicativeLanguage Teaching)อันเป็นเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และสื่อที่หลากหลายช่วยให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ผลยิ่งขึ้น และใช้งานได้ตามสถานการณ์จริง

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
198 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์