ครูฝึกสอนวุ่นจี้ ทปอ.ทบทวนเปิดเทอมใหม่
  ข่าวทั้งหมด
6 กุมภาพันธ์ 2561

      


          ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย (ส.ค.ศ.ท.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมนำประเด็นที่ ส.ค.ศ.ท. เคยมีมติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องการปรับเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เหมาะสมมาหารืออีกครั้ง เนื่องจากเมื่อ ส.ค.ศ.ท.เสนอเรื่องดังกล่าวไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีการทบทวนอะไร ขณะที่มหาวิทยาลัยก็พยายามปรับการบริหารจัดการของแต่ละคณะ เพื่อให้กระทบกับการฝึกสอนของนิสิต นักศึกษาครู น้อยที่สุด และขณะนี้ทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ก็กำลังมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากคุรุสภากำหนดว่า ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุงปี 2560 จะต้องอิงสมรรถนะ โดยนักศึกษาต้องไปสังเกตการณ์การสอนในโรงเรียน ซึ่งก็คือกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี 2 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะต้องมาจัดตารางเรียนให้แก่เด็กกลุ่มนี้ โดยอาจจะให้มาเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้จบภาคเรียนที่ 1 เร็วขึ้น และจะได้ออกไปสังเกตการณ์การสอนในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งก็จะต้องให้ทันกับช่วงที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่ด้วย จากเดิมที่จะต้องจัดตารางของนิสิต นักศึกษาสายครูชั้นปีที่ 4 ให้เร็วขึ้น เพื่อชั้นปีที่ 5 ต้องออกไปฝึกปฏิบัติสอนเท่านั้น
          "การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผล กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูอย่างมาก เพราะไม่มีสถานศึกษาให้นักศึกษาครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนไม่ตรงกัน โดยนักศึกษาครูของ มรภ.ทั้ง 38 แห่ง เฉพาะนักศึกษาปี 2 ก็มีประมาณ 19,000 คน ทำให้การจัดตารางเรียนยุ่งยากมาก ดังนั้น ส.ค.ศ.ท.จึงมอบฝ่ายเลขาฯ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปิด-ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง" ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
161 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์