ดูเน็ตอาชีวะ กศน. สช.
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2561

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ประชุมติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้งานเครือข่าย Uninet ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าไปมาก และมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือ (ฮาร์ดแวร์) สำหรับปี 2562 แล้ว โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมดใช้เครือข่ายของ Uninet ดังนั้นยิ่งมีการพัฒนาปรับปรุงเครือข่าย Uninet ให้ดีขึ้นเท่าใด ก็จะทำให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษาได้ประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย

ในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 10 แห่ง (จันทบุรี 7 แห่ง, ตราด 3 แห่ง) ที่ใช้งานเครือข่าย Uninet ประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสถียรของสัญญาณ, IP webserver ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน, ระบบดูแลล่าช้า และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน สอศ.เองก็มีความพยายามที่จะดำเนินการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ จึงขอชื่นชมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ด้วย

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 147 แห่ง (จันทบุรี 97 แห่งใน 11 อำเภอ, ตราด 50 แห่งใน 8 อำเภอ) ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT และ CAT มีสถานศึกษาพียง 4 แห่งเท่านั้น ที่ใช้เครือข่าย Uninet และยังมีข้อติดขัดในเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ต กศน. ตำบล (MICT wi-fi) ที่ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และให้มีคณะทำงานบูรณาการด้านอินเตอร์เน็ตระดับจังหวัดด้วย

เช่นเดียวกับสถานศึกษาสังกัด สช. จำนวน 55 แห่ง (จันทบุรี 22 แห่ง, ตราด 7 แห่ง) ที่ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายของ TOT, 3BB, CAT ตามลำดับ และมีสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ใช้เครือข่าย Uninet ซึ่งประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายคิดค่าบริการอยู่ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาสูง เพื่อให้มีสัญญาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวฝากถึงการทำงานต่อจากนี้ว่า จะต้องมีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับอนาคตในระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน อาทิ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันอาชีวะก็ใช้เครือข่าย Uninet ทั้งหมด เมื่อนั้นจะจัดการอย่างไรต่อไป หรือในกรณีที่อุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาต่ำลง แต่ได้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น เราจะจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พอมีกำลังให้กับเด็กของเราได้อย่างไร ตลอดจนถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต ที่จะต้องมีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างแม่ข่ายส่วนกลางกับสถานศึกษา

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ภ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
5/2/2561


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
233 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์