PLC ช่วยได้ที่"โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง"
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2561

      


          ผอ.สาวิตรี แก้วจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง เล่าคร่าว ๆ ว่า หลังจากเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ก็ได้ตั้งวงคุยกับคุณครูทั้งโรงเรียนตามหลักการ PLC ทั้งที่เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการและการคุยกันระหว่างทานข้าว หรือเมื่อมีเวลาว่าง จึงทำให้ทราบปัญหาและสาเหตุว่าน่าจะมาจากเรื่องเทคนิคการสอนที่ยังไม่สร้างความน่าสนใจ หรือ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนน้อยอยู่ โดยคุณครูทั้งโรงเรียนก็น่ารักมากให้ความร่วมมือกันอย่างดี ยอมรับในจุดอ่อนและช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหา
          ผอ.สาวิตรี บอกว่า นอกจากเราจะ PLC กันเองในโรงเรียนแล้ว การที่ ผอ.ได้ไปร่วมกับคณะนิเทศจิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ศึกษานิเทศ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ใน 11 เขต 162 โรงเรียน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สิ่งที่ปฏิบัติมาแล้ว วิธีการปฏิบัติ มาพูดคุยกัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำ แล้วหลายโรงเรียนนำกลับไปทำ ปรากฎว่าสามารถแก้ปัญหาได้ดี เช่น โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต1 ใช้การสอนแบบการมีส่วนร่วมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ หรือ แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้น ขณะที่โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ใช้วิธีการช่วยเหลือดูแลนักเรียนแบบเข้ม มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดกลุ่มดูแลเป็นพิเศษ ทำให้สามารถติดตามดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด หรือ โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 ที่ใช้ความเข้มแข็งของชุมชนและแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง มาจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลโอเน็ตของโรงเรียนขยับขึ้นไปได้มากจากลำดับที่ 122 ขึ้นมาเป็นลำดับที่ 6 ของเขตพื้นที่การศึกษา
          "หลังจากทราบปัญหาและได้วิธีการต่าง ๆ มาแล้ว ก็นำวิธีการเหล่านั้นมาปรับใช้ในโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง โดยเฉพาะแอคทีฟ เลิร์นนิ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นที่นักเรียน ป.6 ซึ่งผลที่ได้รับคือ นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมาก เรียนด้วยความสุข สนุก อยากเรียนมากขึ้น ขาดเรียนน้อยลง มีความกระตือรือร้นอยากเรียน ทำให้เราได้เห็นภาพเด็กเดินไปตามครูให้มาสอนเพราะอยากเรียน และสิ่งที่ตามมาก็คือคุณครูก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นที่จะสอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสื่อหรือกิจกรรมที่จะสอนนักเรียน เพราะเมื่อเห็นเด็กมีความสุขก็ทำให้ครูมีความสุขไปด้วย ทำให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนการสอนมากขึ้น"ผอ.สาวิตรี กล่าวพร้อมกับย้ำว่า ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังจะเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการเรียนการสอนด้วย แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ซึ่งยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน แต่ก็เห็นแล้วว่า ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน มีความพึงพอใจกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เพราะเมื่อเด็ก ๆกลับไปถึงบ้าน จะไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่า แต่ละวันเรียนอย่างไร สนุกมาก แค่นี้ก็สร้างความสุขและเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนได้แล้ว
          เพียงแค่เปิดใจ ยอมรับ และร่วมมือกัน ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแล้ว ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีของความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาการศึกษาที่เป็นไปได้
          อรนุช วานิชทวีวัฒน์

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
243 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์