หมออุดม’จี้ มรภ.ปรับการสอน
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2561

      


          นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มอบนโยบายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง ต้อง ยกระดับคุณภาพและสนองตอบต่อท้องถิ่น มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งพัฒนาคุณภาพครู เพราะ มรภ.เป็นหน่วยงานที่ผลิตครูเข้าสู่ระบบการศึกษาถึง 80% ทั่วประเทศ ดังนั้น การผลิตครูรุ่นใหม่ต้องปรับระบบการสอนเพื่อให้ครูรุ่นใหม่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิชาการ และคุณภาพ สิ่งที่ได้ฝากให้ มรภ.ดำเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ 1.พัฒนาครูภาษาอังกฤษ โดยให้ มรภ.พัฒนาครูต้นแบบเพื่อกระจายครูเหล่านั้นไปตามโรงเรียนต่างๆ 2.ขอความร่วมมือ มรภ.นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ขอให้ มรภ.ทุกแห่งกลับไปทบทวนหลักสูตรการผลิตนิสิตนักศึกษาในสาขาที่ผลิตล้น และมีบัณฑิตตกงาน โดยลดปริมาณการผลิต
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
163 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์