ยันจัดซื้อเฟอร์ฯ ศธ.ไม่มีมุบมิบงบ
  ข่าวทั้งหมด
6 ธันวาคม 2560

      


          “การุณ” แจงจัดซื้อครุภัณฑ์เข้าอาคารราชวัลลภ ศธ.มี 3 ส่วน สมเหตุผลและเหมาะสม ไม่ได้ล็อกสเปก หรือมุบมิบงบแน่นอน ลั่นระวังแจอยู่แล้ว
          นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เข้าอาคารราชวัลลภ ศธ. ว่าการดำเนินโครงการบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรมศิลปากร โดยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันบริจาครวม 277 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ใช้ไปกับการซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติมตัวอาคารในหลายส่วน เพื่อที่จะสืบสานตัวอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ และศิลปะโบราณต่างๆ โดยการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในส่วนของครุภัณฑ์ภายในอาคารราชวัลลภจะมีใน 3 ส่วน คือ 1.ครุภัณฑ์เดิมของอาคารราชวัลลภ 2.ครุภัณฑ์ที่กำลังเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ทางสำนักงานงบฯ ได้จัดสรรให้ จำนวน 20.7 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป
          และ 3.ครุภัณฑ์ที่มีการนำมาวางตามบริเวณต่างๆ ของอาคารราชวัลลภเพื่อดูความเหมาะสม มีทั้งเป็นของเก่าและของใหม่ ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่นำมาวางในแต่ละจุดว่ามีความเหมาะสมกับตัวอาคารหรือไม่ โดยทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงานปลัด ศธ.จะพิจารณาร่วมกันว่าครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนเหมาะสมกับตัวอาคารราชวัลลภ และคงไม่สามารถเลือกเอาเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่มาจัดวางได้ แต่ถ้ามีการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวก็จะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เปิดกว้างให้มีบริษัทเอกชนเข้ามาแข่งขันราคากันได้ไม่น้อยกว่า 3 บริษัท ส่วนครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ที่มีการนำมาวางตามจุดต่างๆ ก็ต้องขนกลับไปก่อน เพราะยังไม่รู้ว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะได้สินค้าจากบริษัทไหน
          ผู้สื่อข่าวถามว่า การให้เอกชนนำครุภัณฑ์มาจัดวางเป็นชุดๆ ภายในอาคารก่อนเพื่อให้ ศธ.เลือก ก่อนมากำหนดคุณลักษณะและราคากลางในภายหลัง จะสุ่มเสี่ยงให้ถูกมองว่าเป็นการล็อกสเปกหรือไม่ นายการุณกล่าวว่า ทุกอย่างจะมีการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพราะจะมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติและราคากลางที่เปิดกว้างการแข่งขัน ซึ่งเรื่องนี้ตนค่อนข้างระมัดระวังอยู่แล้ว.

          ที่มา: www.thaipost.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
166 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์