ต้องปรับแก้"อุดมศึกษา"ครั้งใหญ่ "หมอจรัส"ชี้ถ้าไม่ขยับปท.เดินหน้ายาก/เป็นคำตอบทำไมต้องมี ก.อุดม
  ข่าวทั้งหมด
13 พฤศจิกายน 2560

      


          "หมอจรัส" ชี้ต้องปรับแก้ระบบอุดมศึกษาครั้งใหญ่ ตอบโจทย์ 4.0 ถ้าไม่ขยับ ยืนนิ่งอยู่กับที่ ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้ายาก ยกตัวอย่างบัณฑิตตกงาน ใครรับผิดชอบ โดยรวมนำมาสู่การแก้กฎหมาย และเป็นเหตุผล ความจำเป็นต้องมีกระทรวงอุดมฯ ขึ้นมารองรับ 16 พ.ย. ประชุมอนุกรรมการอิสระชุดอุดมศึกษาฯ เพื่อหาคำตอบ
          นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ได้มีการหารือแล้วว่า จะต้องมีการปรับโจทย์ของอุดมศึกษาใหม่ คือ ทำให้อุดมศึกษาเป็น 4.0 ตรงกับความต้องการของประเทศ เพราะหากอุดมศึกษายังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับ ประเทศจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ โดยหลังจากนี้จะมีการศึกษาเพื่อดูว่าจะต้องขยับ แก้ไขในส่วนไหนอย่างไร ทั้งนี้ เมื่อได้คำตอบว่าการปฏิรูปอุดมศึกษาควรที่จะดำเนินการอย่างไร ขั้นตอนต่อไปก็คือ การลงไปดำเนินการแก้ไข เช่น เรื่องการไม่มีผู้รับผิดชอบอุดมศึกษา บัณฑิตเรียนจบมาไม่มีงานทำ ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ เป็นต้น ซึ่งการปรับครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับแก้ระบบอุดมศึกษาครั้งใหญ่ ในที่สุดก็จะนำไปสู่การแก้กฎหมายและจะเป็นการตอบคำถามว่า จำเป็นต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษาหรือไม่ โดยสำหรับตนแล้วในภาพรวมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างชัดเจนที่จะต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษา
          "ตอนนี้ข้อตกลงหลักคือ ต้องมีการปฏิรูปอุดมศึกษา โจทย์ก็คือ ทำให้เป็น 4.0 ซึ่งการปฏิรูปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระฯ อยู่แล้ว เพราะอุดมศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แต่จะปฏิรูปอย่างไร คงต้องหารือในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน จะมีการหารืออีกครั้ง เพื่อหาว่าอุดมศึกษามีปัญหาอยู่ตรงไหน" ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา กล่าว
          เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาว่าสิ้นสุดแล้วหรือไม่ นพ.จรัส กล่าวว่า ตนคิดว่าขณะนี้เป็นการทำงานแบบรวมพลังกัน เพราะในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ก็มีกรรมการที่มาจากคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาอยู่ด้วย และทั้ง 2 คณะก็มีหารือร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่หากคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ต้องการที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาให้รัฐบาลพิจารณาก็สามารถดำเนินการได้
          ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะกรรมการคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนั้น คณะทำงานไม่สามารถเป็นผู้เสนอได้ ตามกระบวนการคือ คณะทำงานต้องเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หาก รมว.ศธ. เห็นชอบ ก็จะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้า ครม.เพื่อพิจารณา และเข้าสู่สภานิติบัญญัติต่อไป ซึ่งกฎหมายที่นำเข้า ครม.นั้น ก็จะต้องรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ก็ถือเป็นหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯ ก็ต้องรับฟังความคิดเห็น และขณะนี้ก็กำลังรอฟังข้อสรุปของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งมี นพ.จรัส เป็นประธาน.

          ที่มา: www.thaipost.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
161 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์