ศธ.ช่วย 2 ครูบรรจุอุ้มผาง สพม. 38 ทำผิด-แต่คำสั่งถูกต้อง
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤศจิกายน 2560

      


          วันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. ที่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตาก มีการประชุมวาระประจำเดือน โดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  โดยมีวาระพิจารณากรณีที่ครู 2 คนคือ น.ส.วนาลี ทุนมาก และน.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) บรรจุครู ผู้ช่วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง  จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ผ่านไป 5 เดือนไม่ได้เงินเดือน  ล่าสุด นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ
          สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการดูแลให้ครูทั้ง 2 คน ให้ได้กลับบ้านมาปฏิบัติงานโดยเร็วนั้น นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย  รองศึกษาธิการจังหวัดตาก (ศธจ.)อธิบายว่าตามขั้นตอนการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยนั้น โรงเรียนจะทำเรื่องเสนอขอตำแหน่งครูที่ต้องการมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ในฐานะต้นสังกัด จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่จะเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตากพิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่สพม.38 เรียกบรรจุครูตามความต้องการของโรงเรียนและตามที่กศจ.อนุมัติ
          ว่ากันว่ามูลเหตุครูผู้ช่วย 2 รายไม่ได้เงินเดือนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็น คือ กศจ.ตากมีมติว่าเป็นการเรียกบรรจุในบัญชีที่หมดอายุการขึ้นบัญชีไปแล้ว และเป็นการเรียกบรรจุที่ไม่ถูกต้องตามที่กศจ.ตาก มีมติอนุมัติให้สพม.เขต 38 เรียกตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชวยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง และเอกสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง ซึ่ง สพม.38 แจ้งเหตุผลความจำเป็นของโรงเรียน และเสนอขอเปลี่ยนบรรจุผู้สอบแข่งขันวิชาเอกสังคมศึกษา โดยอ้างเหตุว่าไม่มีผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร์ มารายงานตัวเสนอให้ออกคำสั่งบรรจุเอกสังคมศึกษา เพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง
          ขณะที่กศจ.ตาก แจ้งสพม.38 ให้ดำเนินการตามมติ และไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนวิชาเอกและไม่อนุมัติการบรรจุครูผู้ช่วยทั้ง 2 คน คือ น.ส.วนาลี ทุนมาก และน.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี เพราะทั้ง 2 คนเป็นผู้สอบได้ในบัญชีครบกำหนด 2 ปีไปก่อนหน้านี้แล้ว
          "เรื่องทั้งหมดก็เป็นไปตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อ และทราบว่าผู้บริหารได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องว่าไปตามนั้น แต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะออกมายังไง เพราะตั้งแต่รับราชการมาก็ไม่เคยเห็นกรณีแบบนี้มาก่อน ทั้งในชีวิตจริงและตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งในวันนี้มีการประชุมตามวาระปกติแต่ทราบว่าจะมีการนำวาระของครู 2 คนนี้เข้ามาหารือในที่ประชุมนี้ด้วยเช่นกัน"
          ขณะที่ นายมรกต กลัดสะอาด อดีต ผู้อำนวยการเขตสพม.38 ปัจจุบันย้ายไปเป็นผอ.เขต 20 อุดรธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ที่ผ่านมากล่าวยอมรับว่าที่สพม.38 ดำเนินการไปทั้งหมด เพราะมีเจตนาช่วยเหลือโรงเรียนอุ้มผาง ไม่ได้มีเจตนาอื่น เพราะเวลานั้นโรงเรียนมีนักเรียน 1,500 คน เป็นนักเรียนประจำ 500 คน ขณะนั้นมีครูสังคมศึกษาเพียง 3 คน ซึ่งในจำนวนนักเรียนที่มีอยู่โรงเรียนอุ้มผางขาดครูทั้งหมด 20 คน ในจำนวนนี้ขาดครูคณิตศาสตร์ 5  และสังคมศึกษา 7 คน
          "โรงเรียนอุ้มผางขณะนั้นขาดแคลนครูทั้งเอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา แต่ในเมื่อเอกคณิตศาสตร์ไม่มารายงานตัว ผมก็มองว่าถ้าขอเปลี่ยนเป็นเอกสังคมก็น่าจะทำได้เพราะโรงเรียนก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน แต่ผมก็พลาดเองที่ไม่ได้ดูให้ละเอียดคิดว่าคณิตเป็น 2 ตำแหน่ง เลยขอเพิ่มเป็นเอกสังคม 3 ตำแหน่ง ที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนอุ้มผาง และได้ชี้แจงให้กับกศจ.แล้ว แต่ กศจ.มีมติแบบนั้นก็ว่ากันไปตามนั้น"นายมรกต กล่าว
          นายมรกต กล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายมรกตจะชี้แจงว่าดำเนินการไปเพราะต้องการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางก็ตาม ทว่าหลักการการบรรจุแต่งตั้งโดยที่ไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ถือเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งตามกฎหมาย ถือเป็นความผิดของรัฐ ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ที่เข้ามาดูเรื่องนี้เองเพราะต้องการให้ราชการทำงานอย่างเป็นธรรม และหาความผิดจากทางส่วนราชการที่ทำผิด บอกว่าผู้อำนวยการ สพท. ที่บรรจุแต่งตั้งโดยไม่ได้ขออนุมัติจากกศจ. ความผิดเห็นชัดเจน แต่ต้องไปตรวจสอบว่า ทำด้วยมูลเหตุจูงใจอะไร
          ส่วนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งบรรจุแต่งตั้ง ดังกล่าว โดยทางปกครองถือว่าเป็นคำสั่งที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ครูทั้ง 2 คนถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองของภาครัฐ ความเป็นธรรมทั้งคู่ไม่ควรได้รับผลกระทบ แต่จะบรรจุกลับเข้ารับราชการอย่างไรต้องหาช่องทางที่ถูกกฎหมาย เช่น เป็นไปได้หรือไม่ว่า 5 เดือนที่ผ่านมาให้ถือว่าบรรจุเป็นครูอัตราจ้างและให้ขอบรรจุแต่งตั้งใหม่เป็นครูผู้ช่วยอย่างถูกต้องต่อไป ต้องดูรายละเอียด
          อย่างไรก็ตามวันนี้ (10 พ.ย.) ในการ ประชุมกศจ.ตาก จะมีรองผอ.สพม.38 นาย วรินทร์ ชำนาญผา และเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแทนนายมรกต กลัดสะอาด ส่วนกรณีที่กศจ.ตาก มีมติว่าบัญชีที่ขึ้นไว้หมดอายุวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นั้น นายมรกต อธิบายว่า สพม.38 เรียกบรรจุวันที่ 4 พฤษภาคม และผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุแต่งตั้งก็เดินทางไปที่โรงเรียนอุ้มผาง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ถือว่าอยู่ในเวลาที่ดำเนินการได้
          "ผมอยู่พื้นที่ตลอด เป็นผอ.สพม.38 มา 23 เดือน ไปที่โรงเรียนอุ้มผางมา 12 ครั้งรู้ดีว่าโรงเรียนต้องการครูและขาดแคลนครูอย่างมาก เวลาเรียกคนที่สอบได้มาบรรจุมีโอกาสสละสิทธิ์ถึง 80% เพราะการเดินทางไปมาลำบาก บอกเลยถ้าเป็นครูที่นี่โอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านมีไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่ผมหาครูให้โรงเรียนได้ผมก็จะทำ ถ้าสอบสวนมาผมก็จะชี้แจงไปตามที่เป็นจริงแบบนี้ จะลงโทษยังไงก็ยอม เห็นตามสื่อว่าเด็กจะฟ้องยังไงก็ได้เพราะที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนอุ้มผาง ผมยอมรับผิดทุกอย่าง" อดีตผอ.สพม.38 กล่าว

          บรรยายใต้ภาพ
          มรกต กลัดสะอาด--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
164 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์