ปี 61 เริ่มเปิดให้เอกชนเข้าบริหารโรงเรียนรัฐ
  ข่าวทั้งหมด
9 พฤศจิกายน 2560

      


          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ว่า ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และภาคเอกชน ดำเนินการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ในการจัดการศึกษา โดยดำเนินโครงการพับบลิค สกูล (Public School) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ด้วยการให้ภาคเอกชนเข้ามารับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาของรัฐ โดยรัฐยังคงเป็นเจ้าของ เอกชนมีระยะเวลาบริหารสถานศึกษาครั้งละ 5 ปี ระหว่างนั้นมีการประเมินเป็นระยะ ๆ ขณะเดียวกันจะมีการปลดล็อกเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การบริหารงานบุคคล หลักสูตรการสอนและการประเมิน ให้มีความคล่องตัว ซึ่งเอกชนที่เข้ามาบริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก
          ดร.ชัยพฤกษ์กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบพับบลิค สกูล จำนวน 77 แห่ง ทั่วประเทศ เริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการจัดสรรงบฯแบบเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐเป็นเงินก้อนในจำนวนที่ไม่ต่างจากเดิม ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียน และมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด และผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนที่เข้าข่ายพับบลิค สกูล จะเป็นโรงเรียนรัฐที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่เน้นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ครอบคลุมทั่วประเทศ มีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
          "นายกฯเห็นด้วยที่ให้ภาคเอกชนมาร่วมจัดการศึกษา และได้เน้นย้ำให้ดูแลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และอาชีพควบคู่กันไป การจัดการศึกษา จะต้องสอดคล้องกับระบบการศึกษาปกติที่มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน" ดร.ชัยพฤกษ์กล่าวและว่า ในส่วนของ ศธ. ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปลดล็อกกฎระเบียบเรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งครูและผู้บริหาร ซึ่งในส่วนของครูอาจจะมีการเปิดโอกาสให้ครูสามารถเลือกสถานภาพได้ 2 รูปแบบ คือ ยังคงเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานของโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ จะประชุมหารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 พ.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
231 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์