สอศ. จับมือเครือข่ายพัฒนาการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2560

      

สอศ. จับมือเครือข่ายพัฒนาการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และการเขียนโปรแกรม PLC

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ นายยูทาคะ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และนายสุมิตร สมิตกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

          ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ หรือ PLC ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และพัฒนากำลังคนด้าน Factory Automation หรือระบบอัตโนมัติโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัทฯ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการแก่ครูผู้สอน รองรับการแข่งขันของประเทศระดับ AEC – ASEAN Economic Community ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย Thailand 4.0 และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สอศ. จะเตรียมสถานที่ และครู เพื่อเข้าร่วมกับบริษัทฯ ในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีมาร่วมให้ความรู้ จัดตารางเวลาการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ครูผู้สอน และร่วมกันพัฒนาการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งได้ดำเนินโครงการกับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (12 ต.ค. 2560 ถึง 11 ต.ค. 2563)

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์