เปิดเทียบโอนสูตรระยะสั้นขอใบประกอบวิชาชีพครู
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2560

      


          ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (กมว.) เปิดเผยถึงการประชุม กมว.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการอนุมัติให้ออก และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยได้อนุมัติออกใบอนุญาตฯ จำนวน 1,440 คน และต่ออายุใบอนุญาตฯ2,291 คน โดยใบอนุญาตดังกล่าวประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในส่วนของครูนั้นมีจำนวนผู้ได้รับการออกใบอนุญาต หรือได้รับเป็นครั้งแรก1,114 ราย เป็นครูไทย 1,071 คนและครูชาวต่างประเทศ 43 คนซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษแคนาดา จีน ฟิลิปปินส์ และแคเมอรูน
          ดร.กมล กล่าวต่อไปว่าเนื่องจากยังมีผู้ปฏิบัติการสอนในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ซึ่งเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ขอเทียบประสบการณ์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งกรณีดังกล่าวตามกฎหมายระบุว่า ผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งเป็นการสอนในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ สามารถสอนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก็สามารถเทียบโอนประสบการณ์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้โดยจะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่แต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ การศึกษานอกระบบนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดขึ้นเฉพาะในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เท่านั้น
          "ขณะนี้ถือได้ว่าการออกหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของสำนักงานคุรุสภา มีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจไม่มีตกค้างหรือล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อสมัครสอบ ต่อสัญญาจ้าง หรือบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานคุรุสภา สามารถดำเนินการได้ทันทีก่อนรายงานคณะกรรมการทราบต่อไป"ประธาน กมว.กล่าว--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์