ร่างคำสั่งเลิกกองทุนพิเศษช.พ.ค. ชงบอร์ดใหญ่ทบทวนมติเดิมเลี่ยงถูกฟ้อง เห็นชอบ’เอกศักดิ์-สำเริง’รองเลขาฯสกสค.
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ สกสค.ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีมติยุบคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และข้อบังคับกองทุนไปเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะนี้สำนักงาน สกสค.ได้ยกร่างคำสั่งยกเลิกข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการ ช.พ.ค.และข้อบังคับว่าด้วยเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ลงนาม หลังรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ลงนามแล้ว เท่ากับยกเลิกคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ โดยปริยาย มีผลให้ต้องโอนเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ ที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงาน สกสค.บริหารจัดการ ส่วนจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้น ไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจน
          นายพินิจศักดิ์กล่าวต่อว่า การยกเลิกคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ไม่ได้หมายความว่ามติต่างๆ ที่ออกก่อนหน้านั้นจะเป็นโมฆะทั้งหมด โดยสำนักงาน สกสค.จะเสนอให้คณะกรรมการ สกสค.ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน พิจารณาทบทวนมติต่างๆ ที่คณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ชุดเก่าเคยอนุมัติ ว่ามีปัญหาหรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ ถ้าเป็นมติที่สุ่มเสี่ยงทำให้ถูกฟ้อง และไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สกสค.อาจทบทวน หรือยกเลิก แต่มติใดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สกสค.แล้วถือว่าไม่มีปัญหา
          "ก่อนจะมีมติยกเลิกคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุน
          หนังสือพิมพ์มติชนรายวันพิเศษฯ ว่าทำอะไรได้บ้าง ซึ่งนักกฎหมายยืนยันว่าเมื่อกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคล ก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ ดังนั้น ความรับผิดชอบต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินการของกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ จึงตกอยู่ที่คณะกรรมการ สกสค.เพราะเป็นหน่วยงานในกำกับ จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับ เท่ากับยกเลิกบอร์ดกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษโดยปริยาย เพื่อไม่ให้สังคมสับสนในอำนาจหน้าที่" นายพินิจศักดิ์กล่าว
          นายพินิจศักดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.เมื่อเร็วๆ นี้ ยังมีมติเห็นชอบตามที่เสนอแต่งตั้งนายเอกศักดิ์ คงตระกูล และนายสำเริง กุจิรพันธ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ สกสค.
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์