ชงกว่า1พันหลักสูตรอบรม’ครูอาชีวะ’ เน้นภาคปฏิบัติ-ลุ้นสถาบันคุรุฯรับรอง
  ข่าวทั้งหมด
10 ตุลาคม 2560

      


          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์แนวทางการจัดอบรบและพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อเสนอหลักสูตรการอบรมเข้ามาให้ สอศ.พิจารณา ก่อนเสนอให้สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง และจัดอบรมครู อาจารย์ในสังกัด สอศ. ซึ่งขณะนี้มีผู้เสนอหลักสูตรอบรมเข้ามาแล้วกว่า 1,000 หลักสูตร ใน 9 ประเภทวิชา คืออุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับการอบรมของ สอศ.จะแตกต่างจากการอบรมตามโครงการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจะเน้นอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติเป็นหลัก รวมถึงต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาต้นสังกัด ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาต่อยอดวิชาที่สอนได้ ไม่ได้มุ่งอบรมเพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเท่านั้น
          นายสุเทพกล่าวอีกว่า ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรมนั้น จะให้วิทยาลัยใช้งบที่มีอยู่บริหารจัดการไปก่อน หากไม่เพียงพอค่อยทำเรื่องเสนอขอมาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ วิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องวิเคราะห์ความต้องการ และความจำเป็นในแต่ละด้าน ก่อนอนุมัติให้ครู อาจารย์เข้ารับการอบรม ในส่วนของ สอศ.ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการอบรมไว้รายละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี เช่นเดียวกับ สพฐ.เพราะหลักสูตรที่อบรมจะแตกต่างจากของ สพฐ. เช่น บางหลักสูตรต้องมีค่าอุปกรณ์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อหลักสูตรอาจมากกว่า 10,000 บาทต่อคน สำหรับหน่วยงานที่เสนอหลักสูตรอบรมเข้ามาให้ สอศ.พิจารณานั้น มีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึง สถาบันการศึกษาต่างๆ จากนี้ต้องรอให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตรก่อน จึงจะบอกได้ว่าจะเริ่มจัดอบรมเมื่อใด แต่คิดว่าไม่เกินปี 2561 แน่นอน
          "ปัจจุบัน สอศ.มีครู อาจารย์ในสังกัดเพียง 17,226 ราย ไม่มากเท่าครูของ สพฐ.ส่วนที่เหลือใช้ครูอัตราจ้างกว่า 18,000 ราย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ดังนั้น เรื่องงบการจัดอบรมจึงไม่รู้สึกกังวล" นายสุเทพกล่าว--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 11 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์