สช.ชี้แนวทางจัดทำโครงการทวิศึกษาส่งเสริม2กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ
  ข่าวทั้งหมด
10 ตุลาคม 2560

      


          นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อยู่ในระหว่างจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำโครงการทวิศึกษา โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
          จากนั้นจะเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาต่อไป สำหรับรูปแบบการจัดการศึกษาทวิศึกษาของ สช. จะทำเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสามัญ เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนมูลนิธิการกุศล โดยขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนอาชีพซึ่งมีคุณภาพได้รับการยอมรับ อาทิ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรงเรียนเสริมสวยเกศสยาม หรือโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นต้น
          "ผมไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดว่าการศึกษาเอกชนจะจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีฐานะทางครอบครัวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการศึกษาเอกชนเป็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายหลากมิติ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง เราจึงนำประโยชน์เหล่านี้ มาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งการจัดทำโครงการทวิศึกษาของ สช.แม้จะเป็นครั้งแรก ที่ดำเนินการ แต่มั่นใจว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรที่มีความพร้อมรองรับอยู่แล้ว" นาย พะโยมกล่าว
          สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของ สช.คือประชากรวัยเรียนประมาณร้อยละ 30 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อทั้งในสายสามัญและอาชีพ แต่ต้องการมีทักษะความรู้ด้านอาชีพ เพราะเราพบว่าโดยเฉลี่ยในแต่ละปีจะมีเด็กเลือกเรียนต่อสายสามัญประมาณร้อยละ 40 และสายอาชีพอีกร้อยละ 30
          ดังนั้น สัดส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ไปศึกษา หากไม่หาช่องทางส่งเสริมองค์ความรู้ให้เขา แล้วต่อไปเขาจะไปอยู่ตรงไหนของสังคม
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์