สกศ.เตรียมออกกฎกระทรวงดูแลสวัสดิการครูกลุ่มนี้ ดันค่าตอบแทนครูภูมิปัญญาไทย
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2560

      


          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(กกศ.)เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของครูภูมิปัญญาไทยที่จังหวัดอุดรธานี ของครูสุนา ศรีบุตรโคตร ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(การทอผ้า)ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ที่มีผลงานสร้างสรรค์และสืบสานการทอผ้า จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ที่สำคัญครูสุนา ยังได้รับพระราชทานเงินรางวัล และแต่งตั้งให้เป็น "ครูหลวง"สอนการทอผ้าไหมลายขิด ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ และปัจจุบันครูสุนา ยังถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมลายขิดให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มแม่บ้าน และประชาชนอีกด้วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายผ้าไหมต่างๆ ด้วยตัวเอง จนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
          ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า จากการพูดคุยกับครูสุนา ทราบว่านอกจากจะสอนกลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายแล้วยังสอนนักศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ กศน. เป็นหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้สอนเฉยๆแต่สอนให้เขาทำเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย และตรงนี้เป็นช่องทางที่ดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามว่าทำอย่างไรจะให้ครูภูมิปัญญา ทำหน้าที่เป็นครูถ่ายทอดสืบสานองค์ความรู้ให้กับคนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งก็มีข้อเสนอกลับมาว่าน่าจะมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนให้กับครูภูมิปัญญาจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการถ่ายทอดเพราะศิลปินแห่งชาติ หรือนักกีฬา ก็ยังมีเงินเดือน แต่ครูภูมิปัญญาไม่มีเงินเดือน ซึ่งเรื่องนี้ตนจะนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป
          "ขณะนี้ สกศ.กำลังจะออกกฎกระทรวงว่า ด้วยศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพื่อ สกศ.จะได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของครูภูมิปัญญาได้ ทั้งนี้เป้าหมายของ สกศ.คือต้องการให้ครูภูมิปัญญา มีกลไกที่จะรองรับ และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบอย่างสบายใจ"
          ดร.ชัย พฤกษ์ กล่าวและว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ สกศ. ต้องการทำ คือสนับสนุนภูมิปัญญาที่มีความรู้แต่ยากจน ซึ่งต้องพยายามค้นหาว่าครูเหล่านี้อยู่ที่ไหน--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
158 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์