’ว.อาชีวเชียงราย’เสริมศักยภาพพัฒนาความเป็นเลิศให้บุคลากร
  ข่าวทั้งหมด
5 ตุลาคม 2560

      


          ที่ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันก่อน นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 100 คน ร่วมประชุมสัมมนา
          ทั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนสู่เส้นทางอาชีพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจตรงตามบริบทและการขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเรื่องของความพร้อมของตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศักยภาพบุคคลในภาคอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย รวมถึงภาคธุรกิจ สถานประกอบการและประเทศเพื่อนบ้าน โดย วิทยากรจากผู้ประกอบการภาคเอกชน คือ บริษัทหย่าไทร้เอเชี่ยนทัวร์ จำกัด และเรื่องของความต้องการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายและประเทศเพื่อนบ้าน โดยประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ซึ่งองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้จะเป็นแนวทาง และทิศทางสู่การผลิต พัฒนาความเป็นอาชีวเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย รวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          นายนพรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า  นโยบายทางด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามศักยภาพ ความถนัดและเป้าประสงค์ของผู้เรียน ตามกลไกเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม แรงงานในพลวัตรโลกยุคใหม่  จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษาปูพรมพัฒนาพื้นฐานทักษะอาชีพอย่างเต็มพื้นที่ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงปิดภาคเรียน ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงหลังเลิกเรียน เป็นเวลา 5 วันต่อหลักสูตร โดยกระจายไปทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาคู่ขนานระหว่างวิทยาลัยอาชีว ศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการขานรับจากผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความพึงพอใจมั่นใจในบริการของภาครัฐที่พึงจัดให้เพื่ออนาคตอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี ตรงตามความถนัดของผู้เรียน.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
155 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์