ศธ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษาพื้นที่พิเศษ 6 ภาค
  ข่าวทั้งหมด
5 ตุลาคม 2560

      


          ศึกษาธิการ * ศธ.เร่งขยายการขับเคลื่อนมิติการศึกษาพื้นที่พิเศษอีก 6 ภาค เน้นที่การพัฒนากำลังคนตามภูมิภาค "พะโยม" เผย 18-19 ต.ค.นี้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาคที่เชียงราย
          นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรม การการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ได้เน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนมิติการศึกษาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จัดขึ้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วในภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งนี้จะมีการขยายผลให้ครบ 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นที่การพัฒนากำลังคน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ไปตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนที่ภาคตะวันออก จากนั้นจะขยายไปยังภาคใต้ ก่อนจะขยายให้ครบทุกภูมิภาค
          "การพัฒนากำลังคนในแต่ภาคจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ภาคเหนือเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นหลักพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ ภาคใต้ตอนบนเน้นการสร้างรายได้ที่หลากหลาย และภาคใต้ชายแดนจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง" โฆษก ศธ.กล่าว
          นายพะโยมกล่าวต่อว่า ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งขณะนี้มีความสับสนเรื่องการแบ่งภาคของการศึกษาที่แบ่งเป็น 16 ภาคกับ 6 ภาคพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งที่ความจริงแล้วสอดคล้องกัน จะมีเพียงบางส่วนที่เหลื่อมอยู่บ้าง แต่ไม่น่าจะเป็นปัญหา อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้แทนองค์กรหลัก ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค โดยจะคลี่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เพื่อจัดทำเป็นแผนขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนที่บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม มีการนำเสนอว่านอกจากการพัฒนาระดับภาคแล้ว ยังมีความเป็นจังหวัด 76+1 ที่จะมีความหลากหลายในการพัฒนา ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ ศธจ. ที่ขณะนี้มีอัตรากำลังคนไม่ครบตามกรอบ.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
121 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์