บทเรียนต่างชาติปฏิรูปการศึกษาไทย
  ข่าวทั้งหมด
4 ตุลาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการประชุมวิชาการเรื่อง "บริบทการศึกษานานาชาติสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย" โดยมี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นประธาน โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระฯได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของบริษัท McKinsey & Company มาหารือถึงทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยใน 3 ประเด็น คือ 1.บทเรียนการปฏิรูปการศึกษา หรือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ 2.ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างไร และ 3.การศึกษาของประเทศไทยควรพัฒนาไปในรูปแบบใด ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลวิจัยเรื่องการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพบว่า แม้จะมีการลงทุนงบประมาณ ด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น หากต้องการให้คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ควรจะมุ่งไปที่คุณภาพครู เพราะหากคุณภาพครูสูงขึ้น ก็จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ทำให้คุณภาพเด็กดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ทุกโรงเรียนควรจะมีผู้นำ โดยเฉพาะการคัดเลือก ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นำขั้นสูง
          เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มีข้อเสนอแนะ 10 ข้อ ที่จะทำให้ปฏิรูปการศึกษาไทยยั่งยืน ได้แก่ 1.กำหนดความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมาย 2.มีต้นแบบการเปลี่ยนแปลง 3.การจัดสรรงบประมาณรองรับปฏิรูป 4.สร้างแผนปฏิรูปตามช่วงเวลา 5.มีหน่วยเสนาธิการติดตามประเมินผล 6.ใช้กระบวนการแทรกแซงทั้งเชิงสนับสนุนและบังคับ 7.ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 8.เสริมสร้างสมรรถนะการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ 9.สื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ปฏิรูปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 10.สร้างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการนำข้อคิดและผลวิจัยมาปรับใช้ เพื่อวางกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาต่อไป.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์