สพฐ.แจงรับ นร.ปี 61 กำหนด 40 คน/ห้องเด็กทุกคนมีที่เรียน
  ข่าวทั้งหมด
4 ตุลาคม 2560

      


          "สพฐ." แจงการรับนักเรียนชั้นประถม-มัธยม ปี61 ล็อก 40 คนต่อห้อง ไม่เปิดโอกาสขอขยายห้องเรียนเพิ่ม ชูเป้าหมายเด็กทุกคนมีที่เรียน กลุ่มรร.ดัง จัดสอบ 70% บวกคะแนนโอเน็ต 30%ประกาศผลสอบทั้งตัวจริง-สำรองอย่างโปร่งใสพร้อมชูกฎเหล็กเงื่อนไขพิเศษรับเด็ก ผู้ปกครองต้องอุปการคุณกับโรงเรียนต่อเนื่องไม่ใช่เพิ่งมาโผล่บริจาคแล้วได้รับสิทธิแต่อย่างใด
          เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่าที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 61 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)แล้ว เป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องมีที่เรียน โดยปีการศึกษา 61 จะเน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม การรับนักเรียนในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือ กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้ขอขยายห้องเรียนเพิ่ม โดยระดับก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ระดับประถมศึกษา 40 คนต่อห้องและระดับมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง
          นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การคัดเลือกจะใช้คะแนนสองส่วนคือ คะแนนสอบของโรงเรียน 70% และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 30% ส่วนการรับนักเรียนจากชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมจะให้โควตาเด็กโรงเรียนเดิม 80% และเปิดโอกาสให้เด็กโรงเรียนอื่นมาสอบได้อีก20% ที่สำคัญการประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านจะต้องประกาศทั้งตัวจริงและตัวสำรองพร้อมคะแนนที่สอบได้ด้วยส่วนโรงเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่นกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับนักเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด
          "สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดสำหรับแนวทางการรับนักเรียนปี 61 คือเงื่อนไขการรับนักเรียนโรงเรียนจะต้องประกาศเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน รวมถึงเงื่อนไขพิเศษของแต่ละโรงเรียนด้วย เช่นกรณีผู้มีอุปการคุณ ต้องกำหนดชัดว่ามีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพิ่งมาบริจาคแล้วได้รับสิทธิตามเงื่อนไข และเมื่อประกาศชื่อนักเรียนแล้ว จะต้องระบุด้วยว่าเป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อใด และสิ่งสำคัญคือ ห้ามโรงเรียนระดับทรัพยากรในช่วงที่มีการรับนักเรียน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการรับเด็ก และเพื่อความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน ทั้งนี้ สพฐ.จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางทั้งหมดกับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่มีเด็กสมัครเข้าเรียนมากกว่าแผนการรับ 2 เท่าขึ้นไป"
          นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ช่วงการรับนักเรียนจะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์บริการ one stop service เพื่อให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม ตนจะเสนอแนวทางดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
683 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์