เลิก552คอร์สคูปองพัฒนาครู เหตุครูเมินอบรม-หน่วยจัดไม่พร้อม ปรับให้เขตพื้นที่บริหารทั้งหมดปี’61
  ข่าวทั้งหมด
3 ตุลาคม 2560

      


          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู ว่า กรณีที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (กพฐ.) มอบหมายให้ สพค.ดูแลโครงการนั้น ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน มีครูลงทะเบียนในระบบ 314,191 คน ลงทะเบียนอบรม 637,216 ที่นั่ง ในจำนวนดังกล่าวลงทะเบียนสำเร็จ 214,154 ที่นั่ง อยู่ระหว่างรออนุมัติ 3,095 ที่นั่ง อนุมัติงบประมาณแล้ว 1,618,430,184 บาท รอการอนุมัติในปีนี้อีก 3,682,297,340 บาท และยกเลิกการจองหลักสูตร 418,149 ที่นั่ง
          นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า โดย 3 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีการลงทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 8,162 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร (สพม.2 กทม.) 7,868 ราย และ สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 7,499 ราย ส่วน 3 เขตพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนน้อยที่สุด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ยะลา เขต 3 จำนวน 560 ราย สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 717 ราย และ สพป.เลย เขต 3 จำนวน 732 ราย และ 3 จังหวัดจัดอบรมที่มีการลงทะเบียนอบรมมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 76,429 ราย อุบลราชธานี 35,415 ราย และเชียงใหม่ 28,066 ราย ส่วน 3 จังหวัดจัดอบรมที่มีการลงทะเบียนอบรมน้อยที่สุด ได้แก่ นราธิวาส 20 คน ระนอง 103 คน และสตูล 234 คน
          นางเกศทิพย์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้เริ่มอบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม-29 กันยายน จำนวน 2,961 รุ่น จำนวน 207,672 ที่นั่ง จาก 171,853 คน ซึ่งจำนวนดังกล่าวได้ประเมินความพึงพอใจ 79,067 ครั้ง ผลปรากฏว่า โดยรวมพึงพอใจ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยหลักสูตรที่ได้รับคะแนนในการประเมินมากที่สุด คือ หลักสูตรเอแม็ท และซูโดกุ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู รุ่นที่ 4 ได้คะแนน 4.21 ส่วนหลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมินต่ำที่สุด คือ สอนอย่างไรให้การศึกษาไทยก้าวทันนานาชาติ รุ่นที่ 6 ได้คะแนน 2.44
          "จากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน คุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 1,460 หลักสูตรนั้น ปรากฏว่า มีการจัดอบรมจริงแค่ 908 หลักสูตร ที่เหลือยกเลิก 552 หลักสูตร โดยจำแนกตามสาเหตุ ดังนี้ หน่วยจัดอบรมขอยกเลิก 63 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่มีครูลงทะเบียน 356 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่ถูกโอนเข้าช้อปปิ้งลิสต์เนื่องจากข้อมูลของหน่วยจัดอบรมไม่สมบูรณ์ 133 หลักสูตร เฉพาะในส่วนของหน่วยจัดอบรมยกเลิก มีสาเหตุมาจากหน่วยจัดขอยกเลิกเนื่องจากการจัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการรับรอง กลุ่มเป้าหมายน้อย หรือกลุ่มเป้าหมายมาก ขณะที่วิทยากรไม่พอ เกรงว่าจะติดตามผลได้ไม่ทั่วถึง โดยบางหน่วยจัดถึง 95 รุ่น 4,000 กว่าคน" นางเกศทิพย์ กล่าว
          ผู้สื่อข่าวถามว่า มีครูยกเลิกการจองหลักสูตรถึง 4 แสนกว่าที่นั่งนั้น นางเกศทิพย์กล่าวว่า สาเหตุที่ยกเลิกจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการลงทะเบียน เผื่อเลือก จาก 314,183 คน ลงทะเบียนเผื่อเลือกรวม 637,207 ที่นั่ง สาเหตุที่ครูยกเลิก ไม่ใช่เกิดจากการไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง แต่เกิดจากการที่ครูเลือกตามความต้องการที่จะนำไปใช้จริงๆ มากกว่าที่จะคำนึงถึงว่าจะต้องใช้สิทธิภายในปีงบฯนั้นๆ ประกอบกับการเข้าอบรมของครูขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย อีกทั้งจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าครูกระตือรือร้นที่จะเข้าอบรมจริงๆ บางคนยอมใช้เงินของตัวเองทดรองจ่ายไปก่อน เพราะรอขั้นตอนการยืมเงินจากเขตพื้นที่ ไม่ไหว ทั้งนี้ หน่วยจัดอบรมจะดำเนินการอบรม ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 ยกเว้นหน่วยจัดที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านั้นจากคณะกรรมการสถาบันคุรุพัฒนา จะดำเนินการจัดอบรมต่อไปตามกำหนดเดิม
          นางเกศทิพย์กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบฯ 2561 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้หน่วยจัดลงทะเบียนรับรหัส ก่อนจัดประชุมเลือกหน่วยจัดในเดือนตุลาคม และการนำเสนอหลักสูตรให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณารับรองในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งการจัดสรรงบฯจะเป็นลักษณะรายไตรมาส
          "คูปองพัฒนาครูในปีงบฯ 2561 จะปรับปรุงในส่วนที่มีปัญหาหน่วยจัดอบรมเลื่อน หรือยกเลิกแล้วไม่แจ้งครู หรือเลื่อนไปในวันที่ครูไม่ว่าง ทำให้ครูไม่สามารถเดินทางไปอบรมได้ ขณะเดียวกัน หน่วยจัดอบรมสะท้อนว่าครูอบรมไม่จริงจัง ฉะนั้น จะปรับปรุงโดยต่อไปสถาบันคุรุพัฒนาจะรับรองเฉพาะเนื้อหาหลักสูตรทางวิชาการ ส่วนการบริหารจัดการ สถานที่ วันที่ หรือรุ่น ให้เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่ เพื่อลดงบฯในการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ครูไม่ตั้งใจอบรมกับหน่วยจัด เพราะจะมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ควบคุม อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการโอนงบฯที่ต่อไปจะเป็นการโอนรายไตรมาส ที่สำคัญในระยะยาวเขตพื้นที่จะมีข้อมูลการอบรมของครูเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิรูปการศึกษาต่อไป" นางเกศทิพย์กล่าว--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
145 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์