อนุมัติเชี่ยวชาญ 16 ราย
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2560

       นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 16 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 3 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 13 ราย ดังนี้

• หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย

     1) นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
     2) นายโสภณ กมล  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
     3) นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2
     4) นายสมคิด จีนจรรยา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

• หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย

      1) นายธำรง ชื่นนิรันดร์  โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
     2) นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
     3) นายผจญ ติ๊บประสอน  โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1
     4) นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
     5) นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
     6) นายหาญ หงษ์ยนต์  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41
     7) นายประเทือง ชอบธรรม  โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน สพม.เขต 37
     8) นายสว่าง จันทฤทธิ์  โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
     9) นายดุลยวิศ สมจิตต์  วิทยาลัยเทคนิคระนอง

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย

     1) นายปรีชา สวนสำราญ  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” สพป.กาญจนบุรี เขต 2
     2) นางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์  โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
     3) ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8


ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
2/10/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
166 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์