พัฒนาครู Boot Camp
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2560

       เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มเติมอีก 3 ศูนย์ ที่จังหวัดสกลนคร ลพบุรี และอุดรธานี รวมเป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) มาแล้วจำนวน 12 ศูนย์

ระยะแรก: กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่
ระยะที่สอง: นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี และพิษณุโลก
ระยะที่สาม: ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรี

สำหรับการลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ครั้งนี้  สพฐ. และบริติช เคานซิล ประเทศไทย จะร่วมกันดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre)" เพิ่มอีก 3 ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ในแต่ละภูมิภาค

ทั้งนี้ คาดว่าแต่ละศูนย์จะสามารถพัฒนาครูภาษาอังกฤษได้ 750 คนต่อปี โดย สพฐ. ได้มีแนวทางให้ครูจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกว่า 300 คน เข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 15 ศูนย์อีกด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29
/9/2560
เผยแพร่: 1/10/2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
472 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์