เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
  ข่าวทั้งหมด
28 กันยายน 2560

      

ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ CRYSTAL COURT ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา พร้อมนิทรรศการ “The King’s Journey” Learning Passport โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาในหัวข้อ “เยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา”

 

 

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพอันร่วมสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดทำหนังสือทั้งหมด 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วประเทศ รวม 81 แห่ง พร้อมเผยแพร่ครบ 9 เล่ม ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเบื้องต้นเปิดตัว 4 เล่มแรก ในเส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

 

ดร.วีระกุล อรัณยะนาค กล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น ด้านกระทรวงศึกษาธิการ มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะทำให้เด็กผลิตความคิดขึ้นได้เอง สามารถนำกิจกรรมดังกล่าวไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำไปต่อยอดความคิดให้เกิดนวัตกรรม นับเป็นการจัดการสึกษาที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลไปสู่โรงเรียนทุกสังกัด โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้เชิญชวนผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมีมีโรงเรียนนำร่องเป็นโรงเรียนเครือข่ายตามรอยพระชาหลายแห่ง เช่น โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชวินิต เป็นต้น ที่ได้ปรับแผนการเรียนการสอนและสำนักเรียนไปเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดพิมพ์ครั้งแรกรวม 90,000 เล่ม จากจ่ายไปยังโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนเครือข่ายตามรอยพระราชา ตลอดจนเยาวชนและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมพิเศษ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ตามหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

 

 

จุดเด่นที่แตกต่างของหนังสือเดินทางชุดนี้คือ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ “สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ” ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head Heart Hand (3H) โดยเนื้อหาออกแบบให้ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์การสร้างแรงบันดาลใจและการลงมือปฏิบัติ ที่เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วย “คำถามท้าทาย” กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย

                   โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาจะมีกิจกรรมต่อยอดอีกมากมาย ทั้งนิทรรศการมีชีวิตตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมแรลลี่ หรือค่ายเรียนรู้ตามรอยพระราชา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา และมีการจัดนิทรรศการที่ CRYSTAL COURT ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เยาวชนสามารถลงทะเบียนรับหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาได้ที่งานนิทรรศการดังกล่าว วันละ 200 เล่ม นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชาได้ที่ www.qlf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

          ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
160 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์