สอศ. จับมือ ฮอนด้า
  ข่าวทั้งหมด
28 กันยายน 2560

      

สอศ. จับมือ ฮอนด้า แถลงข่าวแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20

          สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมจัดงานแถลงข่าว "การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ (Honda Eco Mileage Challenge) ปีที่ 20/2560"  ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ สตูดิโอ Now@Siam สยาม สแควร์ กรุงเทพมหานคร

          ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20 นี้นับเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์  ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รู้ถึงการวางแผนการประดิษฐ์โครงสร้าง ตัวถังรถ การคิดค้นพัฒนาระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ และยังส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้  นอกห้องเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง อีกทั้งปลูกฝังและรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกเรื่องการลดใช้พลังงาน  ตระหนักถึงสภาวะโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          การแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ 1.ประเภทรถประดิษฐ์ หมายถึง รถที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยสร้างตัวถังใหม่ รวมทั้งดัดแปลงเครื่องยนต์ แตกต่างจากจักรยานยนต์ทั่วไป โดยกำหนดให้มีล้ออย่างน้อย 3 ล้อ ใช้เครื่องยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบขนาด 109-115 ซีซี ระบบหัวฉีด PGM – Fi ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1.1 รถประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาหรือต่ำกว่า (ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.) 1.2 รถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษาและ ปทส. 1.3 รถประดิษฐ์ ระดับประชาชนทั่วไป  2. ประเภทรถตลาด  หมายถึง รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วไป โดยนำมาดัดแปลงและพัฒนาบางส่วน ซึ่งในการแข่งขันกำหนดให้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ ๑๑๐ ไอ ฮอนด้า ซีแซด ไอ หรือ ฮอนด้าดรีม เพียง 3 รุ่นเท่านั้น โดยมีปริมาตรกระบอกสูบขนาด 109-115 ซีซี  ภายในทีมแข่งทุกประเภท จะประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ผู้จัดการทีม 1 คน / ผู้ขับขี่ 1 คน / ช่างเครื่อง 2 คน / ธุรการ 1 คน โดยหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน ทีมแข่งสามารถดัดแปลงเครื่องยนต์ภายใต้เงื่อนไข กติกา เทคนิค ที่เหมือนกัน เน้นเรื่องของความปลอดภัย ในทุกประเภทการแข่งขันจะต้องใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E 20 วิ่งในระยะทางการแข่งขันเท่ากัน และต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 25 กม./ชม. ซึ่งหลังจากการแข่งขัน ทีมที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (สถิติคำนวณในหน่วยของ กม./ลิตร)

รองเลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลสถิติสูงสุด  ระดับอาชีวศึกษาหรือต่ำกว่า (ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.) และระดับอุดมศึกษา รวมถึง ปทส. จะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (จำนวน 5 คน) 1 ทีม และรางวัลสถิติสูงสุด 1 (ซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับที่มีสถิติสูงสุด) จะได้รับถ้วยรางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (จำนวน 5 คน) 1 ทีม ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ในแต่ละปีมีสถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น กิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาความคิดในสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญของชาติในการที่จะนำไปพัฒนาประเทศต่อไป


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์