สอศ. ร่วมมือกับการบินไทย
  ข่าวทั้งหมด
28 กันยายน 2560

      

 

image

     นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สร้าง และพัฒนาบุคลากรสาขาช่างอากาศยาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

     นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายที่จะผลิต และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดย สอศ.ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่อยู่ในระดับสายการบินชั้นนำของโลกเสมอมา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องอุตสาหกรรมการบิน จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาได้ตรงตามนโยบายของรัฐ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้น และเป็นหนึ่งในสิบของอุตสาหกรรมใหม่ ( New S curve) โดยเฉพาะในด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  ซึ่งขณะนี้ถือได้ว่า สอศ.เปิดการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานอย่างเต็มรูปแบบ โดยก่อนหน้านี้ สอศ. ได้ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอากาศยานให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา

     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือระหว่าง สอศ. และบริษัทการบินไทยฯ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดทำ และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการทำแผนการฝึกอาชีพ และการสนับสนุนวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน สาขาช่างอากาศยาน  ในวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยก้าวต่อไป สอศ.จะได้หารือความร่วมมือกับ สายการบินต่าง ๆ และสถาบันการบินพลเรือน ในการขยายการผลิตกำลังคนในสาขาวิชาชีพอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับไลน์การปฏิบัติงานของสายการบิน ทั้งในส่วนของภาคพื้น การขนส่ง อาหาร ฯลฯ เพิ่มเติมแบบครบวงจร

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายสุพจน์ มามีสุข
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์